Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/30-1-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/30-1-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/30-1-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για την Εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, την Οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση της Περιφέρειας και την Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

 

10/19 Έγινε παρουσίαση του Απολογισμού Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για την Εφαρμογή του ετησίου Προγράμματος Δράσης, την Οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση της Περιφέρειας  από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη και η Ετήσια Έκθεση από την Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Κοζάνη 31-1-2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος