Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 49η/17-12-2015 (#2) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 49η/17-12-2015 (#2) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αποφάσεις 60 – 103):

60 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ Κ.Β. ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕ 205 ΕΡΓΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

2341/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

 

61 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 9.217,62 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΞΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ –ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΕ 205 (ΤΑΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ)ΜΕ Ε.Α. 2978/2015

2342/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
62 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2343/15 ΕΚΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
63 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ   ΣΤΗΝ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2344/15 ΕΚΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
64 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2345/15 ΕΚΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή φρεατίου στην υδατοδεξαμενή της Δ.Κ. Λεχόβου» Π.Ε. Φλώρινας

2346/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη μεταβυζαντινών Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Κρατερού, Αγίου Δημητρίου Παρορίου και Γεννήσεως της Θεοτόκου Κάτω Κλεινών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

2347/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΛΕΤΗ

67

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Οριζόντια και Κατακόρυφη Σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015»

2348/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (αριθμ.19/2015 διακήρυξη)

2349/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μεταφοράς μαθητών με δημόσια αστική συγκοινωνία με ειδικό μαθητικό δελτίο σχολικού έτους 2015-2016 για την Π.Ε. Κοζάνης

2350/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ

70

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2015-2016 για την Π.Ε. Κοζάνης

2351/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης των συμβάσεων, νέων και αδιάθετων δρομολογίων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2015-2016

2352/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016 και πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

2353/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση σύμβασης της Π.Ε. Καστοριάς περί διακίνησης αλληλογραφίας, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις για το έτος 2015

2354/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

74

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση σύμβασης της Π.Ε. Καστοριάς για τη μίσθωση υπηρεσιών καθαριότητας ορισμένου χρόνου για το έτος 2015

2355/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση σύμβασης για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-ΑΣΑΝΣΕΡ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ της Π.Ε. Καστοριάς ΓΙΑ ΤΟ 2015

2356/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝΒ ΟΧΗΜΑΤΩΝ της Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2357/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 412.834,82 ΩΣ 10η(ΙΑ’) ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΣΤΑ ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

2358/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

78

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής ποσού 30.000,00 € με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541 (Αντιπλημμυρική προστασία εθνικού δικτύου ΠΔΜ καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων – έργα ορεινής και πεδινής υδρονομίας – έργα αντιμετώπισης χειμαρολάβας)

2359/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00 € με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 141 (Ναυταθλητικό Κέντρο Καστοριάς)

2360/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

80

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πινάκων υπηρεσιακών μελών που θα συμμετέχουν στην δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπών: α) Προσωρινής – οριστικής Παραλαβής έργων και β) Παραλαβής Αφανών εργασιών για το έτος 2016

2361/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πινάκων υπηρεσιακών μελών που θα συμμετέχουν στην δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπών: για έργα προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

2362/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

82

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πινάκων υπηρεσιακών μελών που θα συμμετέχουν στην δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπών: για έργα προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και μέχρι του ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

2363/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

2364/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

84

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς

2365/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

2366/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

2367/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2368/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2369/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

2370/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

2371/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

2372/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

92

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

2373/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
93 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας

2374/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας

2375/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας

2376/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας για την προμήθεια ειδών τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την στήριξη των απόρων οικογενειών του Νομού Φλώρινας, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

2377/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

97

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Ανάμματος των Χριστουγεννιάτικων φωτιών των Πολιτιστικών συλλόγων της Π.Ε. Φλώρινας

2378/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
98 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση και διάθεση πίστωσης, ύψους 11.463,60€ για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ»’’, με αντικείμενο τη «Δημιουργία νέων Λειτουργικών Τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτια κλπ) με β-γλουκάνες ή σκόνη εδώδιμων φαρμακευτικών μανιταριών»

2379/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

99

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση και διάθεση πίστωσης, ύψους 11.586,60€ για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ»’’, με αντικείμενο τη «Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκάνες)»

2380/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
100 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

2381/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

 

101 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάγκης προμήθειας εμβολίων για την καταπολέμηση της νόσου της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών

2382/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
102 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης

2383/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
103 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

2384/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

 

ΚΟΖΑΝΗ 18/12/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 49η/17-12-2015 (#2) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αποφάσεις 60 – 103) – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 49η/17-12-2015 (#2) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αποφάσεις 60 – 103)