Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/28-11-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/28-11-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΚΟΖΑΝΗ, ΙΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΙ VIΙ ΓΡΕΒΕΝΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 477.338,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

2153/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΓΛΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2154/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΓΛΑΣ-ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2155/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης τΗΣ Αντιπεριφερειάρχη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Δ.Μ.

2156/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΔΜ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝ Δ.ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ

2157/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΔΜ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ

2158/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Δ.Μ – Π.Ε. Φλώρινας

2159/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2160/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

2161/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη πρακτικού συνεδρίασης σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας ,εγκατάστασης και απεγκατάστασης συσκευών GPS στα μισθωμένα οχήματα αποχιονισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2162/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης για την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «Οριοθέτηση-χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της  Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως το Δ124)»

2163/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης για το έργο: «Παρεμβάσεις στο Γεωπάρκο «Μπουχάρια» λόγω πλημμυρικών φαινομένων στο Μικρόβαλτο Κοζάνης»

2164/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών στην γέφυρα του επ. οδικού δικτύου Τρανοβάλτου-Ελάτης»

2165/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης από τον κόμβο Κ4 του δρόμου της Δυτικής Εορδαίας με Πτολεμαΐδα»

2166/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης για το έργο: «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε τμήματα της επαρχιακής οδού Κοζάνης – Αιανής»

2167/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης για πρόσθετες εργασίες ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ»

2168/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Δ. Καισαρείας Δήμου Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

2169/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων στη Δ.Ε. Λιβαδερού» Π.Ε. Κοζάνης

2170/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση κέντρου αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας»

2171/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση της προμήθειας: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση της καθίζησης στην Ε.Ο. πρός Επταχώρι μετά το ξυλάδικο» Π.Ε. Καστοριάς

2172/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής παραλαβής της προμήθειας: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση της καθίζησης στην Ε.Ο. πρός Επταχώρι μετά το ξυλάδικο» Π.Ε. Καστοριάς

2173/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Εργων (αμαξοστασίου) της Π.Ε. Καστοριάς

2174/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων προδικαστικών  προσφυγών Π.Ε. Γρεβενών

2175/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας ειδικής φύσης: « Αποτύπωση –μελέτη και κατακρήμνιση του επικίνδυνου βραχώδους όγκου στην Ε.Ο. Νεστορίου –Πεύκου (7ο χλμ. από το Νεστόριο)» β) για ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας γ) επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας Π.Ε. Καστοριάς

2176/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 100.000,00 € με θέμα 3η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.(ΣΑΕΠ 541)ΝΟΕ.2016 Π.Ε. Καστοριάς

2177/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης στο πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ (ΣΑΕ 205) Π.Ε. Καστοριάς

2178/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής 8ου λογαριασμού μελέτης αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού Π.Ε. Καστοριάς

2179/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την ολοκλήρωση του έργου «Επέκταση ωθητικού αγωγού υδρογεώτρησης Ν.Λεύκης»Π.Ε. Καστοριάς

2180/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την μελέτη του έργου «Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση δομής πιστοποίησης δασικών προϊόντων και ξύλου» Π.Ε. Γρεβενών

2181/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Νο.29/23-11-2016 για την προμήθεια και μεταφορά μη εμπορεύσιμου αλατιού (αντιπαγετικού αλατιού)χωρίς προσθήκη ψηφίδας 1.600 τόνων, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού ,στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.Φλώρινας για την χειμερινή περίοδο 2016-2017

2182/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Νο.30 που αφορά την Διαπραγμάτευση της 23-11-2016 για νέα δρομολόγια που προέκυψαν μετά τον ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 5/2016)και μετά τις διαπραγματεύσεις της 22-9-2016, 3-10-2016, 27-10-2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017 σύμφωνα με το Ν 4415/16 (άρθρο 63) ΦΕΚ 159/6-9-2016

2183/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης δικηγόρου και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

2184/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης δικηγόρου και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

2185/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

2186/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχής αιτήματος συμβιβασμού και κατάργηση δίκης Π.Ε. Καστοριάς

2187/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών πληρωμής λαϊκών μελών επιτροπών αναδασμού για το έτος 2016

2188/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων 6 μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

2189/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Δ.Μ

2190/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Ε. Κοζάνης

2191/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς

2192/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς

2193/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς

2194/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς

2195/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς

2196/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Ε. Γρεβενών

2197/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Δ.Μ – Π.Ε. Φλώρινας

2198/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Δ.Μ – Π.Ε. Φλώρινας

2199/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Δ.Μ – Π.Ε. Φλώρινας

2200/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ,στα έξοδα τυπώματος τετραδίου-ημερολογίου ,που θα τυπώσει ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης

2201/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις εκδηλώσεις που προγραμματίζει για το διάστημα των Χριστουγέννων 2016 ο Δήμος Βοϊου

2202/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην  δημιουργία από πλευράς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας οπτικοακουστικού υλικού για την παραγωγή ντοκιμαντέρ προκειμένου να αναδειχθεί ο κλάδος καθώς και η περιοχή μας

2203/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών

2204/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

2205/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

2206/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θεόδωρο Θεοδώρου

2207/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κ. Καλαϊτζόπουλου Ματθαίου

2208/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού

2209/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 29/11/2016

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/28-11-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/28-11-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/28-11-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας