Κέντρα Κοινότητας

Πέντε Κέντρα Κοινότητας σε δήμους της Περιφέρειας εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας για όλους τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, πέντε Κέντρα Κοινότητας θα γίνουν  πραγματικότητα  στους δήμους Κοζάνης, Εορδαίας, Γρεβενών, Αμυνταίου και Δεσκάτης, με την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη της ένταξης των πέντε πράξεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Η δράση των Κέντρων Κοινότητας εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του άξονα προτεραιότητας 10 για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση κάθε διάκρισης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δομές, όπως τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), αλλά και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αναλυτικά τα Κέντρα Κοινότητας:

  1. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης, συνολικό κόστος Πράξης 172.800 ευρώ
  2. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας, συνολικό κόστος Πράξης 233.280 ευρώ
  3. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών, συνολικό κόστος Πράξης 112.320 ευρώ
  4. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου, συνολικό κόστος Πράξης 112.320 ευρώ
  5. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δεσκάτης, συνολικό κόστος Πράξης 112.320 ευρώ