Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 41η/20-9-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 41η/20-9-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 41η/20-9-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 41η/20-9-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 41η/20-9-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού  παροχής υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις εκθέσεις τουρισμού: Α) International French Travel Market (I.F.T.M)-TOP RESA (περίοδο 01-04/10/2019 – Παρίσι Γαλλία) Β) TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019 (περίοδο 09-11/10/2019 – Ρίμινι Ιταλία) και Γ) WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 (περίοδο 04-06/11/2019 – Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία)

2119/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020

2120/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση πίστωσης για δημοσίευση στις εφημερίδες της γνωστοποίησης πλήρωσης θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

2121/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση δαπανησ για την συνδιοργανωση από πλευρασ περιφερειασ ΔΥΤΙΚΗσ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ του εορτασμου του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ αγωνα

2122/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 21472,33 € για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

2123/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση ΔΑΠΑΝΗΣ για την προμηθεια θυρων και ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ακτινοπροστασιασ, θωρακισησ χωρου αξονικου τομογραφου του γεν. νοσ. κοζανησ «μαματσειο»

2124/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2125/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2126/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2127/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2128/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 39η, 40η & 41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2129/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας  Συνοπτικού Διαγωνισμού  επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξη  Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας   

2130/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 19η/2019

2131/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της ένστασης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΧΑΓΙΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε.» & του Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου ενστάσεων

2132/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού No 8/2019 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια  του διαγωνισμού 3/2019 για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων οδών 2019 και της οριστικής κατακύρωσης σε αναδόχους

2133/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού No 10/2019 Αποσφράγισης  δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς & οικονομικής προσφοράς συμμετεχόντων του διαγωνισμού 6/128106/6-8-2019 για την  Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 Νομού Φλώρινας και ΕΓΚΡΙΣΗ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην προσωρινή μειοδότρια Ένωση Βασίλειος Γεωργιάδης & Ζωή Γεωργιάδου

2134/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επέκτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων

2135/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της ΠΔΜ στην διεθνή έκθεση τουρισμού PhiloxΕnia 2019 – Θεσσαλονίκη 08-10/11/2019

2136/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά φόρο από ΕΝΦΙΑ

2137/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τις αποδοχές 1 Επιστημονικού Συνεργάτη στης Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

2138/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  για τις αποδοχές 10 Επιστημονικών Συνεργατών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

2139/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την «Αντικατάσταση κινητήρα υδρευτικής γεώτρησης Κοινότητας Ροδίτη»

2140/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια αναπνευστήρα για τις ανάγκες της Στεφανιαίας Μονάδας της Καρδιολογικής Κλινικής του Γεν. Νοσ. Κοζάνης «Μαμάτσειο»

2141/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2142/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωση Π.Δ.Μ.- Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

2143/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2144/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2145/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

2146/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

2147/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

2148/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 23/9/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ