Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/21-6-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΖΕΠ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/21-6-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/21-6-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑ

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 0,1 MW», στο αγροτεμάχιο με αριθμό 207 της ΤΚ Δροσερού, του Δήμου Εορδαίας, της ΠΕ Κοζάνης.

15 Η Επιτροπή αποφάσισε την Ανάκληση της  Απόφασης 10/16
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 1 MW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ     ΦΛΩΡΙΝΑΣ» του Δ.Δ. Κολχικής της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

16 Η Επιτροπή αποφάσισε  την Ανάκληση της  Απόφασης 14/16
3 1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

  Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά
4 2Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 0,1 MW», στο αγροτεμάχιο με αριθμό 207 της ΤΚ Δροσερού, του Δήμου Εορδαίας, της ΠΕ Κοζάνης.

17 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

5

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 1 MW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ     ΦΛΩΡΙΝΑΣ» του Δ.Δ. Κολχικής της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

18 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
6 4o   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ορυχείων Αμυνταίου και Λακκιάς».

19 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
7 5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Εκμετάλλευση λατομικού Χώρου μαρμάρων έκτασης 22.720,22 m2 στη θέση «Ασπρόχωμα» της ΤΚ Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

20 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
8 6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου:  Υδροδοτικό σύστημα των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας από τον Ταμιευτήρα Πολυφύτου.

21 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
9 7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Βελτίωση γεωφράγματος Δασοχωρίου» της ΤΚ Δασοχωρίου, στο Δήμο Δεσκάτης, της ΠΕ Γρεβενών

22 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
10 8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Μελέτες οδοποιίας Οδικού Δικτύου Ν.Κοζάνης για το οδικό τμήμα «Εράτυρα-Σισάνι-Βλάστη» της ΠΕ Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

23 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
11 9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων»

24 Η Επιτροπή παραπέμπει  το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση

                                                                                                           Κοζάνη 24/6/2016

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

   

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ