Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 37η/22-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 37η/22-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 37η/22-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17/2017)

 2042/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 1.216.173,00 €, από το πρόγραμμα ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών

2043/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του Πρακτικού No 16 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18

2044/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη τροποποίησης ακύρωσης δρομολογίων καθώς και διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων, μετά τη διαδικασία του Νο2/2017 Διαγωνισμού και της διαπραγμάτευσης της 12ης-9-2017 για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σχολικού έτους 2017 – 2018

2045/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

2046/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων στα πλαίσια της «Συνάντησης Γραφείων Πρακτικής ΑΣΚΗΣΗΣ όλων των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείου Πρακτικής ΑΣΚΗΣΗΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22-09-2017, στη Φλώρινα

2047/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας χρονογράφου (Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Χρονομέτρησης Αθλητών) στα πλαίσια του αγώνα «Drosopigi Race Bike Marathon (XCM) mtb Race 2017» του Σ.Ο.Χ (Σύλλογος Ορειβατών Χιονοδρόμων) Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, στην πόλη της Φλώρινας

2048/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και της ανάθεσής της, για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 4° τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου «Χρήστος Μουλαδάκης» που διοργανώνει η Αθλητική Ένωση Κοζάνης από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2017

2049/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για τον εορτασμό του Μακεδονικού αγώνα στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο

2050/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών ΈΡΓΩΝ της Π.Ε. Καστοριάς

2051/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΟΖΑΝΗ 22/09/2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ Π. ΚΑΤΑΝΑΣ