Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/29-12-2020 κατεπείγουσα συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/29-12-2020 κατεπείγουσα συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Έκδοση Ψηφίσματος  για την προς  Κύριον  εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτη Καστορίας  Κυρού Σεραφείμ.

360/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την Έκδοση Ψηφίσματος για την προς  Κύριον εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτη Καστορίας Κυρού Σεραφείμ

 

Κοζάνη 30/12/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό