Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/6-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/6-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 1901/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών

1902/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2017 στην Ιτιά

1903/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθιγγάνων «Η ΕΛΠΙΣ», που θα διεξαχθούν στις 08 Σεπτεμβρίου 2017, στον Συνοικισμό Νεοφωτίστων

1904/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό της γεννήσεως της Θεοτόκου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2017

1905/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ». Προϋπολογισμός: 50.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

1906/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1907/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”, με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (Υποέργα 3,4)

1908/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΏΝ

1909/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Δ.Μ.

1910/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών ΠεριφέρειαΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1911/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αδιάθετων και Νέων δρομολογίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.006.719,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 13/2017

1912/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης  Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1913/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1914/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1915/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη ορύγματος Παρορίου» 1η επιμέρους συμβαση τησ συμφωνιασ – πλαισιο (αρθρο 8 toy ν.3316/2005) με τιτλο: «εκπονηση εδαφομηχανικων μελετων») Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1916/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1917/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

16/2017 τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1918/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης, αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ»

1919/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Γρεβενών, αρμοδιότητας της ΔΤΕ-Εδρας/ΠΔΜ»

1920/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Φλώρινας, αρμοδιότητας της ΔΤΕ -Έδρας/ΠΔΜ»

1921/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρα) / ΠΔΜ, έτους 2017», Προϋπολογισμού: 6.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1922/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας και των όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (35 ημέρες) και κριτήριο για την επιλογή αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς, προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

1923/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση  σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»-Π.Ε.Καστοριάς

1924/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών και τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»-Π.Ε.Καστοριάς

1925/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 68.289,16 € από ΣΑΕΠ 041, για την υλοποίηση του έργου: «Παραλλαγή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και μετατόπιση στύλων σε αγροκτήματα αναδασμού της Π.Ε. Καστοριάς»

1926/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Διάβασης Ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου»-Π.Ε. Φλώρινας

1927/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

1928/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 Π.Ε. Φλώρινας»

1929/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την θεατρική παράσταση με τίτλο: «Ζωή και κότα με χαβιτς και με κορκότα»

1930/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κλειδαριάς α) γραφείου συγκέντρωσης γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων β) αρχείου KEΠΛH.ΙΕ-Π.Ε. Γρεβενών

1931/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κλειδαριάς πόρτας και κλειδιών του ΚΗΙ 1017-Π.Ε. Γρεβενών

1932/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων κυρίως τοπικών προϊόντων της Π.Ε. Κοζάνης

1933/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας, για τη χρονική περίοδο 9 Σεπτεμβρίου 2017 έως 8 Σεπτεμβρίου 2018

1934/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Καστοριάς σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Καστοριάς και Π.Α.Ο.Κ.

1935/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αλλαγή κλειδαριάς χρηματοκιβωτίου γραμματείας Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

1936/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Καστοριάς με τον Ναυτικό Ομιλο Καστοριάς σε διασυλλογικούς κωπηλατικούς αγώνες

1937/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Φλώρινας

1938/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1939/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης ενόψει Επίσημων Εορτών (Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου) της Π.Ε. Καστοριάς

1940/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου 2017 για επτά (7) υπαλλήλους  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας

1941/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά «Εργασίες επισκευής υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Κορησού-Λιθιάς, παρακείμενου στον Ε.Ο 24» Π.Ε. Καστοριάς

1942/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου

1943/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του Πρακτικού III (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017- 2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1944/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και των όρων της διαπραγμάτευσης, ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των τμημάτων 1 Κοζάνη, 6 Σέρβια και 4 Κορομηλιά

1945/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1946/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς της ανάθεσης δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες, της παράτασης Συμβάσεων και της διαπραγμάτευσης δρομολογίων, όπως οι συνημμένοι Πίνακες μετά τη διαδικασία του Νο2 /2017 Διαγωνισμού για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017­-18

1947/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών-Π.Ε. Καστοριάς

1948/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών-Π.Ε. Κοζάνης

1949/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο Συμπόσιο Λογοτεχνίας, με ειδικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη, που διοργανώνει το Λογοτεχνικό Περιοδικό «Παρέμβαση», το τριήμερο 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2017

1950/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας και των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2017-2018», προϋπολογισμού 139.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

1951/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης 500,00 € για την αποκατάσταση βλάβης (απόφραξη) του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο κτίριο της Π.Ε. Καστοριάς με χρήση ικριωμάτων

1952/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάθεση εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1953/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8506 & ΚΗΙ 8507 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1954/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 323.864,18 € για την πληρωμή του έργου «Εξυγίανση-αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

1955/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάθεση για την προμήθεια ADSL γραμμής και ετήσιας συνδρομής για πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απρόσκοπτη λειτουργία κάμερας τουριστικού ενδιαφέροντος στη Βλάστη Κοζάνης

1956/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απευθείας ανάθεση επισκευής-συντονισμού VBI για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης

1957/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης

1958/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

59

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης

1959/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απευθείας ανάθεση προμήθειας στοριών παραθύρου για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

1960/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απευθείας ανάθεση επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης

1961/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απευθείας ανάθεση βιβλιοδεσίας πρακτικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης

1962/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απευθείας ανάθεση προμήθειας τόνερ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης

1963/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη των πρακτικών παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

1964/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της αριθμ. 45077/2642/16-3-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΕΠ Κοζάνης)

1965/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 7/9/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/6-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/6-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/6-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/6-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας