Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/31-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/31-12-2019  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

24η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (24η 2019).

378/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 24η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (24η 2019).
2.      Ημερήσιας Διάταξης

25η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (25η 2019).                

379/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 25η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (25η 2019).

 

Κοζάνη 20/1/2020

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό