Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/25-7-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/25-7-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υδρομέτρων για το έργο Φράγμα Μεσόβουνου

2270/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 44.916,71€

2271/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ« ΚΟΖΑΝΗ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ(Ε.0.3)» Εκτιμώμενης αξίας 381.987,67 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

2272/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 70 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου της Π.Ε Κοζάνης

2273/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης “2° Αντάμωμα Απανταχού Γρεβενιωτών”»

2274/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση η μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας

2275/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλατινής, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από 26 έως 31 Ιουλίου 2018

2276/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα»

2277/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης»

2278/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2279/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 950,00 € και έγκριση ανάθεσης προμήθειας σακουλών για την κάλυψη της αρχικής διανομής τροφίμων και βασικής υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ (26,27,30 Ιουλίου 2018), λόγω επείγοντος»

2280/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

2281/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2282/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης «ΑΣΤΡΟΓΙΟΡΤΗ 2018», με το Σύλλογο Φίλων Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Ορλιακα»,Π.Ε.Γρεβενών

2283/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή του αιτήματος της δωρεάς της μελέτης και κατασκευής τριών επιμέρους έργων, που υποβλήθηκε από τη ΔΕΗ με τίτλους: α) «Δεύτερη (2η) προσωρινή παραλλαγή τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης-Πτολεμαΐδας στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε.».β) «Τρίτη (3η) προσωρινή παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης Πτολεμαΐδας στην περιοχή του πρώην Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου του ΛΚΔΜ»γ) «Οριστική παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης- Πτολεμαΐδας, διαμέσου των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε.»,όπως περιγράφονται στην έκδοση τροποποιημένης ΑΕΠΟ (ΔΙΠΕΧΩΣ Δυτ. Μακεδονίας, αρ. πρωτ. οικ. 93614/20.06.2018). (ΑΔΑ: Ω1Η30Ρ1Γ-ΨΙΠ) 2. Καθορισμός των οργάνων έγκρισης και υλοποίησης των μελετών του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005(Υπηρεσία Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ)

2284/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης αυτής για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της περιοχής Δισπηλιου Καστοριάς

2285/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

2286/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης για την μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης στους πυρόπληκτους της 23ης Ιουλίου 2018 στην Αττική

2287/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης»

2288/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο « Επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο» »

2289/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αντλιών όμβριων υδάτων για της ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κοζάνης

2290/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2291/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2292/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο:  «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020»

2293/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16η/2018

2294/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντοκώμης στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουλίου 2018

2295/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης του έργου:  «Καθαρισμός ρέματος Γκιολέ», προϋπολογισμού 50.000 €

2296/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης του έργου:  «Αντιπλημμυρική προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου», προϋπολογισμού 150.000 €

2297/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο:  «Αντιπλημμυρική προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου»

2298/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης του έργου:  «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π.,Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο – Άνω Περιβόλι – Πεύκος)», προϋπολογισμού 280.000 €

2299/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου:  «Αποκατάσταση φθορών – σύνδεση αγροτικών δρόμων – κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού 150.000 €

2300/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου:  «Αποκατάσταση φθορών – σύνδεση αγροτικών δρόμων – κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»

2301/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 του έργου:  «Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού 42.000 €

2302/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

2303/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για τη διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης, για τα σχολικά έτη 2018 – 2020

2304/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός – Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα»

2305/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη»

2306/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα – Μοναστήρι – Όρια Νομού»

2307/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό δίκτυο 2018»

2308/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο»

2309/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Νο 11/2018 συνοπτικού διαγωνισμού της 16/7/2018, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) φάξ και ασπρόμαυρων εκτυπωτών και της επανάληψης του διαγωνισμού για την προμήθεια 47 Η/Υ και 7 εκτυπωτών

2310/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής 10ου & τελικού λογαριασμού μελέτης Β΄ φάσης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού από ΣΑΜΠ 041»

2311/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρόλερ σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2312/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης

2313/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2314/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της ενοικίασης χώρου 12 τ.μ. στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ στο πλαίσιο της συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TOYR NATUR που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 31/08 έως 02/09/2018 στο Ντίσελντρορφ Γερμανίας

2315/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μετάβασης – διαμονής – μετάφρασης – λοιπών δαπανών, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TOYR NATUR που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 31/08 έως 02/09/2018 στο Ντίσελντρορφ Γερμανίας

2316/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Γιορτή Φασολιού – Τσιρονιού» του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρεσπιωτών, που θα πραγματοποιηθεί στις 01-02/09/2018 στις Πρέσπες

2317/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση του 16ου Τουρνουά Σκακιού – «Κύπελλο Φωτιάς» της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2018 (προκριματικοί αγώνες) και 23 Δεκεμβρίου 2018 ο μεγάλος τελικός στη Φλώρινα

2318/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθίγγανων «Η ΕΛΠΙΣ», που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Αυγούστου 2018 στο Συνοικισμό Νεοφωτίστων

2319/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια κλιματιστικού (Ιnverter) για το server room του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας

2320/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συγκεκριμένης επιστημονικής έκδοσης (βιβλία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εδρα)

2321/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2322/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2323/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017 – 2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

2324/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2325/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

2326/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

2327/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς

2328/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς

2329/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της κατακύρωσης σε ανάδοχο της αποθήκευσης, συντήρησης (ψυγείου) και μεταφοράς τροφίμων και βασικής υλικής στο σημείο διανομής στα πλαίσια του ΕΠ ΕΒΥΣ της Π.Ε. Φλώρινας

2330/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταβρύσου «Ο Πόντος» με την Π.Ε. Καστοριάς

2331/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Συλλόγου Χρυσής «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» με την Π.Ε. Καστοριάς

2332/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση – προμήθεια μπαταριών Η/Υ (VBI) συστήματος μετάδοσης θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

2333/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

65

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ». Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών, προϋπολογισμού 130.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

2334/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς

2335/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017 – 2018

2336/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2337/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2338/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για τΗν προμήθεια ενός ζεύγους πόμολου πόρτας για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εδρα)

2339/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για αναμνηστικά μπλουζάκια στα πλαίσια του διεθνούς αγώνα Βαλκανικού Κυπέλλου ROLLER SKI 2018, του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας (Α.Ο.Φ.), που θα διεξαχθεί στις 1-2 Σεπτεμβρίου 2018 στην Φλώρινα

2340/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

2341/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (Εδρα) Π.Δ.Μ.

2342/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

74

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Φούφας Μηλοχωρίου Εμπορίου λόγω έκτακτης ανάγκης

2343/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 98795/8350/31-5-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

2344/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2345/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά το τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου

2346/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών

2347/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας:  «Διαφημιστικό υλικό (αφίσες – φυλλάδια – προσκλήσεις) για την πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018»

2348/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση χρόνου ισχύος της σύμβασης Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας

2349/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών

2350/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης – διάθεση πίστωσης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Συνδρομή στο Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο sakkoulasonline.gr»

2351/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας:  «Ηχητική κάλυψη στην πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018»

2352/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

84

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας:  «Κάλυψη  εκδήλωσης (βιντεοσκόπηση και φωτογραφίες) στην πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018»

2353/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

2354/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Κκ. Καρυπίδη Θεόδωρου

2355/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Λαογραφικό Όμιλο Κοζάνης «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ», στην παράσταση: «Αναμνήσεις ενός καθρέφτη», που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου  2018

2356/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις «ΙΩΑΚΕΙΜΙΑ 2018» του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας»  στις 25, 26 και 27 Ιουλίου

2357/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης ειδών εστίασης

2358/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου Κλείτους, που θα πραγματοποιηθούν στις 16, 17 και 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

2359/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για τις Εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου «ΕΛΑΤΟΣ» Ελάτης

2360/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

92

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξαρτήματος (φρένο – καστάνια)  για περσίδα σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης

2361/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
93 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ – Διάθεση πίστωσης

2362/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Κοζάνης

2363/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης σε έργα Παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο Κοζάνης

2364/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για επισκευή κυκλοφορητή αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου αρμοδιότητας Τεχνικών Εργων Π.Ε. Κοζάνης

2365/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
97 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης

2366/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
98 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμξ. Πρωτ. 44888/3849/13-3-2018 (ΑΔΑ 66ΚΙ7ΛΨ-138) σύμβασης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για  της ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γής (έδρα) της Π.Δ.Μ.

2367/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
99 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας της 2ας Ιουλίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2018»

2368/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

100

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των επιβατικών υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς

2369/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
101 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς

2370/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
102 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κοζάνης

2371/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
103 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

2372/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
104 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραίτηση από ένδικα μέσα και ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπάνης

2373/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
105 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για υλοποίηση έργου:  «Φιλοξενία Γερμανών Επαγγελματιών για την προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fan Trip)

2374/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
106 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρακτικού ΙΙΙ (κατακύρωση) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες:  1.  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας  2.  Της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3.  Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

2375/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 26/7/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/25-7-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/25-7-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/25-7-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/25-7-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/25-7-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/25-7-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/25-7-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας