Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/19-12-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/19-12-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/19-12-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/19-12-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 327/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Παράτασης της ήδη εκδοθείσας Εγγυητικής Επιστολής Ύψους 1.000.000 € για την Έκδοση Άδειας Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ), στην Περιοχή Ζιδάνι, του Δήμου Σερβίων Βελβεντού της ΠΕ Κοζάνης, λήξης 31/12/2018, μέχρι την 31/12/2019

328/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράτασης της ήδη εκδοθείσας εγγυητικής επιστολής
3.  Προ Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης Υποβολής Πρότασης στο ΠΑΑ (2014-2020) – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Έργου «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας, Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών»

329/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολής πρότασης στο ΠΑΑ (2014-2020) – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του έργου «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας, Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών»
4. Προ Ημερήσιας Διάταξης

4η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ

330/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 4η τροποποίηση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ
5. Ημερήσιας Διάταξης

24η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (24η 2018)

331/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 24η τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (24η 2018)
6. Ημερήσιας Διάταξης

25η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (25η 2018)

332/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία 25η τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (25η 2018)

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2018, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμoύ: 1.530.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

333/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20 (ΚΟΖΑΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)» Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)

334/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»Προϋπολογισμού: 950.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

335/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας Έτους 2019

336/18 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα τουριστικής προβολής Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας Έτους 2019
11. Ημερήσιας Διάταξης

Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Κτισμάτων με τον Ν.4495/2017 στην Παλαιά Μάντρα Μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας

337/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων με τον Ν.4495/2017 στην Παλαιά Μάντρα Μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας
12. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της αριθμ.203/2018 (25-7-2018) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης Πρότασης Ένταξης στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου: «Μελέτες βελτίωσης, αναβάθμισης και ανάπτυξης των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα».

338/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της αριθμ.203/2018 (25-7-2018) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

13.

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση (Τροπ. 2) του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

339/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση (Τροπ.2) του προγράμματος έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041 
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου και Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την Υλοποίηση του Έργου «Αποχιονισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, στην Περιοχή Άργους Ορεστικού

340/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης
15. Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Ωραρίου Λειτουργίας των Εμπορικών Καταστημάτων στην Πόλη των Γρεβενών

341/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην πόλη των Γρεβενών
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Αναβάθμιση Οδικής Ασφάλειας σε Τμήματα του Οδικού Δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού» Προϋπολογισμού: 1.572.000,00  € (με Φ.Π.Α.)

342/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

17.

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της αριθμ.234/13-09-2018 (ΑΔΑ: 234/18) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί Έγκρισης Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «Αύξηση Θερμικής Ισχύος της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας»

343/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της αριθμ.234/13-09-2018 (ΑΔΑ: 234/18) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου
18. Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για το Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ»

344/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ»

 19.

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση ως προς τις Ειδικότητες της υπ΄ αριθμ 155/18 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την «Έγκριση Αριθμού Μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για Απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κοζάνης για το Έτος 2018-2019»

345/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση ως προς τις ειδικότητες της υπ΄ αριθμ 155/18 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την «Έγκριση Αριθμού Μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για Απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης για το Έτος 2018-2019»
 20. Ημερήσιας Διάταξης

Διανομή Άρτιων και Οικοδομήσιμων Οικοπέδων στους Κατοίκους του Οικισμού Αργίλου, που είναι Ιδιοκτήτες Γης εντός των Ορίων του Νέου Οικισμού Ποντοκώμης

346/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διανομή άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων στους κατοίκους του οικισμού Αργίλου, που είναι ιδιοκτήτες γης εντός των ορίων του Νέου Οικισμού Ποντοκώμης
21. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

26η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (26η 2018).

347/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 26η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (26η 2018)

 

Κοζάνη 4-1-2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος