Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/16-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/16-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/16-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/16-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/16-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κήρυξης άγονης της διαγωνιστικής διαδικασίας (με πρόσκληση) της ανάθεσης για τη φύλαξη του κτηρίου της Π.Ε. Καστοριάς λόγω μη υποβολής καμίας προσφοράς και έγκριση της απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς για δύο (2) μήνες, στα πλαίσια συνέχισης των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας

788/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση ΔΑΠΑΝΗΣ για τη συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, του Πανηγυρικού εορτασμού του «Γενέθλιου Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Αγίου Ιωάννου», που θα πραγματοποιηθεί στο Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου (Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος), στις 23-24 Ιουνίου 2020

789/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 26Η /2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε

790/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020», Προϋπολογισμού: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

791/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Οριζόντια σήμανση κόμβων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» και κατακύρωση της σύμβασης Προϋπολογισμού: 53.200,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

792/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 4ης Ιουνίου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση στη θέση ΣΛΑΤΕΙΝΑ Τ.Κ. Δροσερού Δήμου Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 38.300,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.).

793/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου: «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»

794/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας  ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του αγίου Αθανασίου»

795/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Γράμμου»

796/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου: «Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς»

797/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου Π.Ε. Φλώρινας»

798/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Αστυνομικού Τμήματος Βεύης»

799/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών χρονικής περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 200.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

800/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ 2020»

801/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών

802/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών

803/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», με α/α συστήματος 89926

804/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ματαίωση διαδικασίας δημοπράτησης Αναδασμού αγροκτήματος Αρμενοχωρίου Π.Ε. Φλώρινας

805/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 11η/2020

806/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

807/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων (2000) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2020-2021» προϋπολογισμού 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

808/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας και όρων δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020-2022, συνολικού προϋπολογισμού 2.757.323,58 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

809/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 8/2020 αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικών προσφορών καθώς και των οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού της 5-6-2020 ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020-2021

810/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των τεσσάρων (4) προσωρινών μειοδοτών που ανακηρύχθηκαν με την αριθ. 598/2020 Απόφαση της Ο.Ε. στα πλαίσια του αριθ. 2/2019 διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20, λόγω της δυσλειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών εξαιτίας των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, έως 18-6-2020

811/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου, φορτηγών και επιβατικών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης»

812/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση χαρακτηριστικών οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.3 αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.(έδρα)/Π.Δ.Μ., κόμβος Αμυνταίου – Διασταύρωση Βεύης»

813/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού της  Επιτροπής Παραλαβής, Γνωμοδότηση τροποποίησης της υπ αριθμ 50375/15-04-2020 (ΑΔΑM 20SYMV006583058) σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)» συμβατικού τιμήματος 127.092,56 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

814/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της Αριθμ.2418/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COMPLETE/INTERREG ΙΡΑ CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020»

815/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παύση ισχύς της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19

816/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου στο κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήτιο), στον Αθλητικό Σύλλογο Αντισφαίρισης Γρεβενών (ΑΣΑΓ)

817/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου (γραφείο) στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας

818/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

819/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρων

820/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

821/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για υπερωρίες υπαλλήλων

822/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την διακρίβωση οργάνου μέτρησης αρμοδιότητας Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης

823/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για επισκευή βλαβών δικτύου υδροδότησης του κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε Κοζάνης αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

824/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια ενός αλυσοπρίονου και καδενών αλυσοπρίονου για τις ανάγκες της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

825/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την «Προμήθεια υλικών προστασίας φυτεμένων δένδρων στην Τ.Κ. Ακρινής»

826/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών

827/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών

828/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

829/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνΗς για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού κατά τη χειμερινή περίοδο 2020-2021 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Άργους Ορεστικού

830/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 16/06/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ