Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/7-10-2020 έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/7-10-2020 έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/7-10-2020 έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.  Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση συμβιβασμού και εξουσιοδότηση υπογραφής

289/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την έγκριση συμβιβασμού και την εξουσιοδότηση υπογραφής

 

Κοζάνη 8/10/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό