Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/13-8-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/13-8-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/13-8-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

«Έγκριση τροποποίησης της Α/Α 34/21 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την Αναμόρφωση ποσού συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

212/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της Α/Α 34/21 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αναμόρφωση ποσού συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Κοζάνη 16/8/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό