Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/8-10-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/8-10-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/8-10-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/8-10-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 237/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση Ψηφίσματος σχετικό με την Οριοθέτηση Περιοχών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Φυσικούς Περιορισμούς, εκτός Ορίων

238/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

Έκδοση Ψηφίσματος

3. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση Ψηφίσματος σχετικό με την Ξύλευση στην Π.Ε. Γρεβενών

239/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

έκδοση ψηφίσματος

4. Ημερήσιας Διάταξης

Πλήρωση Θέσεων δύο (2) Δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

240/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

Πλήρωση Θέσεων δύο (2) Δημοσιογράφων

5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμός: 4.200.000,00 €

241/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον

τρόπο δημοπράτησης του έργου

6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019 – 2020» Προϋπολογισμός: 938.000,00 €

242/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον

τρόπο δημοπράτησης του έργου

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Καθορισμού Ανώτατου Αριθμού Αδειών Παραγωγών Πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την Άσκηση Πλανόδιου Εμπορίου και Eτήσιου Tέλους Δραστηριοποίησης Παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

243/18 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία την έγκριση καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου και το ετήσιο τέλος δραστηριοποίησης παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
8. Ημερήσιας Διάταξης

18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (18η 2018).

244/18 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία τη 18η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (18η 2018).
9. Ημερήσιας Διάταξης

19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (19η 2018).

245/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη 19η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (19η 2018).
10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Έργου «βελτιωση οδου σπηλαιο – πορτιτσα»

246/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

247/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Προσπέλαση Ρεμάτων σε Διάφορες Θέσεις στην Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 28.000,00 (με Φ.Π.Α.).

248/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

13.

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για την Εκτέλεση Εργασιών στοιχειώδους Συντήρησης από Συνεργεία του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κοζάνης σε ολόκληρο το Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης.

249/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης.

 

14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για την Κατασκευή του Έργου «Προμήθεια – Τοποθέτηση Πολύσπαστων Θυρών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας».

250/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» Προϋπολογισμού: 25.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

251/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απασχόλησης Πέντε Μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το Σχολικό Έτος 2018-2019

252/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απασχόληση πέντε μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το Σχολικό Έτος 2018-2019

17.

Ημερήσιας Διάταξης

Αύξηση Προϋπολογισμού του Προγράμματος Joint Cross Border Cooperation for Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters (Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές). J-CROSS

253/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα αύξηση προϋπολογισμού του προγράμματος Joint Cross Border Cooperation for Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters (κοινή διασυνοριακή Συνεργασία για την διασφάλιση των κοινωνιών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές). J-CROSS
18. Ημερήσιας Διάταξης

Αύξηση Προϋπολογισμού του Προγράμματος Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets for the development of a bilateral network of protected areas (Κοινά Σχέδια Διατήρησης της Βιοποικιλότητας και Αειφόρων Στόχων για την Ανάπτυξη της Διμερούς Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών). COMBINE2PROTECT

254/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αύξηση προϋπολογισμού του προγράμματος Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets for the development of a bilateral network of protected areas (κοινά σχέδια διατήρησης της βιοποικιλότητας και αειφόρων στόχων για την ανάπτυξη της διμερούς δικτύου προστατευόμενων περιοχών). COMBINE2PROTECT
19. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 της Π.Ε. Κοζάνης

255/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη 2η τροποποίηση προγράμματος κεντρικών αυτοτελών πόρων 2018 της Π.Ε. Κοζάνης

20.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 7ης Τροποποίησης του Αναλυτικού Πίνακα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το Πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2018, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)

256/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 7ης τροποποίηση του αναλυτικού πίνακα έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το Πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2018, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)
21. Ημερήσιας Διάταξης

Εισήγηση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: Μελέτη Βελτίωσης Υφιστάμενου Αρδευτικού Καρπερού- Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης

257/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης: ¨Μελέτη Βελτίωσης Υφιστάμενου Αρδευτικού Καρπερού- Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης¨
22. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016, μετά την 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π)

258/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Ένταξη – Απένταξη – Τροποποίηση Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016, μετά την 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π)
23. Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετική με τα Ακίνητα του Δημοσίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας που εντάχθηκαν στο Υπερταμείο (ΕΤΑΔ)

259/18 Αποσύρεται

 

 

Κοζάνη 16/10/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος