Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/16-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/16-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/16-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/16-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προκαταρκτικές μελέτες αρδευτικού Βόρειας Ζώνης λίμνης Πολυφύτου με άρδευση από τους ταμιευτήρες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα».

240/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο.

2.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή πρότασης στον Άξονα 7, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης που αναμένεται να εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑ ΚΩΤΟΥΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ.

241/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υποβολή πρότασης στον Άξονα 7, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης που αναμένεται να εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έργο.
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας.

242/19 Αναβάλλεται
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, ΔΕΥΑ Κοζάνης και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το έργο: «ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΖΕΠ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», υποέργο 9 της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»  προϋπολογισμού: 365.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

243/19 Αναβάλλεται
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Άργους Ορεστικού, που αφορά την υλοποίηση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΑΒΟΠΟΤΑΜΟ (ΓΚΑΛΕΣΑΒΟ) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ» Προϋπολογισμού: 11.130.000,00€.

244/19 Αναβάλλεται

6.     

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου για τροποποίηση της γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων.

245/19 Αναβάλλεται
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών, για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

246/19 Αναβάλλεται
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών, για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».

247/19 Αναβάλλεται

9.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση μερικής τροποποίησης της Αριθμ. 9/107/9-5-2018 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) Προγραμματικής Σύμβασης» με τίτλο: «Πανεπιστημιακή Ανασκαφή στο Καστρί Γρεβενών – Αρχαιολογική έρευνα στην Αρχαία Ακρόπολη: Αρχιτεκτονικά και οικοδομικά κατάλοιπα και καταγραφή των ευρημάτων.

248/19 Αναβάλλεται
10. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

249/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 2η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ», προϋπολογισμού: 235.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).

250/19 Αναβάλλεται
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ποσού 345.241,37 ευρώ για την εφαρμογή της 1597/2018 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

251/19 Το Π.,Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ποσό των 345.241,37 ευρώ για την εφαρμογή της 1597/2018 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012 – 2016  του έργου: «Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή «Ρεμιναλάρ» αγροκτήματος Μαυροπηγής».

252/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012 – 2016 του έργου.
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012 – 2016 του έργου: «Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Αναργύρων στην περιοχή «Κουρί» Πτολεμαΐδας πλησίον νέου Κομάνου».

253/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012 – 2016 του έργου.
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας» (με προϋπολογισμό 15.000,00 €).

254/19 Αναβάλλεται

16. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και υπηρεσιών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019-2020.

255/19 Αναβάλλεται
17.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΈΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ  ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» (με προϋπολογισμό 120.000,00 €).

256/19 Αναβάλλεται
18.    Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση του χρόνου  υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μετρήσεις, ανάλυση ενεργειακής κατάστασης και ανάπτυξη μοντέλου ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού  Νοσοκομείου Καστοριάς».

257/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση του χρόνου  υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και του Πανεπιστημίου Δυικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου.
19.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Υποδομές για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς», Προϋπ. 1.000.000,00€.

258/19 Αναβάλλεται

20. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή εκπροσώπων Περιφερειακών Συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).

259/19 Το Π.Σ. μετά από εκλογική διαδικασία ανέδειξε τους εκπροσώπους της ΕΝ.ΠΕ ως κάτωθι:

1. Από το Συνδυασμό «Αλλάζουμε πορεία Με πίστη στις ανθρώπινες αξίες»

Σωτήριος Βόσδου

Ευφροσύνη Ντιό

με αναπληρωτές τους:

Στέργιο Κιάνα και

Αθανάσιο Φωλίνα

2. Από το Συνδυασμό «ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Δημιουργία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ»

Ιωάννης Λιάσης, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κώττα

3.   Από το Συνδυασμό «ΕΛΠΙΔΑ»

Γεωργία Ζεμπιλιάδου, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Στρατάκη.

21.    Ημερήσιας Διάταξης

Ανάκληση της με α/α 113/11 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και σύσταση δύο επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010.

260/19 Αναβάλλεται
22.    Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.

261/19 Αναβάλλεται
23.    Ημερήσιας Διάταξης       

Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής.

262/19 Αναβάλλεται
24.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Πρόταση ψηφίσματος ενάντια στην επέκταση των στρατιωτικών βάσεων.

263/19 Αναβάλλεται

 

Κοζάνη 22/10/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό