Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/4-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/4-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Εξελίξεις γύρω από τα θέματα της ΔΕΗ

239/19 Έγινε ενημέρωση και τοποθέτηση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και τοπικών φορέων που κλήθηκαν να παρευρεθούν στην έκτακτη συνεδρίαση

 

Κοζάνη 8/10/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό