Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-12-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-12-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. 1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση για την κατάσταση του υπόγειου υδροφορέα της  Π.Ε. Καστοριάς.

1/2019 Έγινε η σχετική ενημέρωση
2. 2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Αντιπροέδρου.

2/2019 Η Επιτροπή εξέλεξε αντιπρόεδρο την κ. Νικολέτα Μπουμπόναρη
3. 3Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος από βιοκαύσιμα – βιορευστά, ισχύος 0,995MWel, στο αγροτεμάχιο υπ’αριθ.2334, της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη, του Δήμου Άργους Ορεστικού, της Π.Ε. Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης , Α/Α 5) (ΠΕΤ: 1903063228). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

3/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4. 4Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,994 MW στη θέση «Κοπάτσι», του Δήμου Άργους Ορεστικού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2).Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ

4/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

5.

5O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας «141-3074 GRAMOUSTA – X” με οδοποιία, σε εκτός σχεδίου περιοχή ΤΚ Γράμμου, ΔΕ Γράμμου, Δήμου Νεστορίου, ΠΕ Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 12ης , Α/Α 6) (ΠΕΤ: 1906111925). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

5/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
6. 6O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία  φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 4,994 MW στη θέση «Ψηλές Ράχες», του Δήμου Άργους Ορεστικού, της Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ.

6/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
7. 7O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκθετήριο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας, στην Τοπική Κοινότητα Άργους Ορεστικού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 6ης, Α/Α 21) (ΠΕΤ: 1910187325). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ.

7/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

8.

8O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης  ισχύος 997,5 kWe με καύση βιορευστών, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Μποστάν Μπαϊρ», αγροτεμάχιο υπ’αριθ.445, αγροκτήματος Συνοικισμού Σωτήρα, Δ/Κ Αμυνταίου, Δήμου Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 5) (ΠΕΤ: 1904085824). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΓΑΛΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΩΤΗΡΑ Ι.Κ.Ε.

8/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
9. 9O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 997,50kWe µε καύση βιορευστών, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεµάχιο υπ’ αριθµ. 188 αγροκτήµατος Συνοικισµού Σωτήρα, Δ.Κ. Αµυνταίου, Δ.Ε. Αµυνταίου, ∆ήµου Αµυνταίου, ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 5) (ΠΕΤ: 1904085725). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΓΑΛΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΩΤΗΡΑ Ι.Κ.Ε.

9/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
10. 10O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης  ισχύος 997,5 kWe με καύση βιορευστών, στη θέση «Αμμορυχεία», αγροτεμάχιο 194 αγροκτήματος Συνοικισμού Σωτήρα, Δ/Κ Αμυνταίου, Δ.Ε. Αμυνταίου, Δήμου Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 5) (ΠΕΤ: 1904085527). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΓΑΛΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΩΤΗΡΑ Ι.Κ.Ε.

10/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

11.

11O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικό Πάρκο παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15MW, στη θέση «ΠΕΡΙΚΟΠΗ» του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 1). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: TITHINI WIND ENERGY L.P.

11/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
12. 12O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικό Πάρκο παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20MW, στη θέση «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ» του Δήμου Αμυνταίου (& Καστοριάς), της Π.Ε. Φλώρινας (& Καστοριάς), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 1). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: TITHINI WIND ENERGY L.P.

12/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
13. 13O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Εκσυγχρονισμός, επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου, το οποίο αναπτύσσεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πρεσπών, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (Υποκατηγορίας Α1, Ομάδας 6ης, Α/Α 7). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

13/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

14.

14O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής εγκατεστημένης ισχύος 997,50 kWe, με καύση βιορευστών, στο υπ’αρ. 517 αγροτεμάχιο, στη θέση «Μποστάν Μπαΐρ», της Δ.Ε. Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 5 και Ομάδας 9ης , Α/Α 204) (ΠΕΤ: 1907147720). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ι.Κ.Ε

14/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
15. 15O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εσωτερική και Εξωτερική Οδοποιία του Νέου Οικισμού Ποντοκώμης στην περιοχή της ΖΕΠ, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 1ης , Α/Α 17).Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

15/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
16. 16O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24MW, στη θέση «Καλογράδικο» του Δήμου Σερβίων, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 1906119720). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: HELIOTHEMA ENERGY S.A.

16/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα  αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε του έργου

17.

17O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας Μεσόβουνο Χ 1403312, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 12ης , Α/Α 6) (ΠΕΤ: 1906111925). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

17/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
18. 18O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) “ΑΣΚΙΟ ΙΙΙ”, ισχύος 50,4 MW στις θέσεις «Κορυφή/Άγιος Προκόπιος/Κουφόξυλια», Δήμων Βοΐου/Κοζάνης & Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης , Α/Α 1) (ΠΕΤ:1907151524). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: Χ.ΡΟΚΑΣ ABEE.

18/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
19. 19O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Σερβίων, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης , Α/Α 2) (ΠΕΤ: 1907133720). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: HELIOTHEMA ENERGY S.A.

19/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα  αρνητικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

20.

20O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή Δικτύων Συλλογής και Διάθεσης Όμβριων Υδάτων για την Αποσυμφόρηση Κεντρικού Αποχετευτικού Συστήματος της πόλης της Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».  (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 2ης, Α/Α 7) (ΠΕΤ: 1905103220). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

20/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
21. 21O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εξορυκτική δραστηριότητα – Εκμετάλλευση δημοτικού λατομικού χώρου στη θέση «Πέρασμα», της Τ.Κ. Μαυροδεντρίου, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 5ης, Α/Α 3) (ΠΕΤ: 1906121320). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.

21/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
22. 22O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Οριοθέτηση ρέματος στη θέση «Καγκέλια» της Τ.Κ. Βλάστης, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 2ης, Α/Α 15) (ΠΕΤ: 1905102529). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΜΑΣΤΕΡΣΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

22/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

23.

23O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας. Λειτουργία του δικτύου διανομής – μεταφοράς και κατασκευή απαιτούμενων επεκτάσεων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Εορδαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 11ης, Α/Α 8) (ΠΕΤ: 1907143828). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: Δημοτική Επιχείρηση Τηλε-θέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.Τ.Η.Π.).

23/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
24. 24O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) “ΑΣΚΙΟ ΙΙ”, συνολικής ισχύος 33,6 MW στις θέσεις «Στάνες/Ξηροπήγαδο/Σκοπιά», καθώς και των συνοδών έργων αυτού (οδός πρόσβασης, εσωτερική οδοποιία, Δίκτυο Μέσης Τάσης 30 kV ηλεκτρικής σύνδεσης του Α/Π με τον υφιστάμενο οικίσκο ελέγχου του γειτονικού ΑΣΠΗΕ “ΑΣΚΙΟ ΙΙΙ”)  των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης , Α/Α 1) (ΠΕΤ: 1909181321). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: Χ.ΡΟΚΑΣ ABEE.

24/2019 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

 

Κοζάνη 13/12/2019

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-12-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-12-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-12-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-12-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας