Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/13-1-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/13-1-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/13-1-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:   

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Προγραμματισμός Δράσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

1/20 Έγινε  η σχετική με το θέμα ενημέρωση
2.      Ημερήσιας Διάταξης           

Ενημέρωση – Συζήτηση επί της κατάστασης των ΤΟΕΒ της Δυτ. Μακεδονίας.

2/20 Έγινε  η σχετική με το θέμα ενημέρωση – συζήτηση
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Πρόθεση προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την πιστοποίηση FSC (Forest Management Certification) των δημόσιων δασών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

3/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόθεση προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την πιστοποίηση FSC (Forest Management Certification) των δημόσιων δασών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά την υλοποίηση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

4/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
5.      Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (1η 2020).

5/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (1η 2020)

6.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την υλοποίηση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

6/20 Αναβάλλεται
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Μελέτες έργων άμεσης προτεραιότητας ανάπλασης περιοχής σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης».

7/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012 2016 για το έργο
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Μελέτες έργων διαχείρισης λυμάτων Δήμου Εορδαίας για την αξιοποίηση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020».

8/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδοστρώματος, κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση στηθαίων γέφυρας Ρυμνίου».

9/20 Αποσύρεται  
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση πορείας του μέτρου αγροτικής οδοποιίας του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

10/20 Αναβάλλεται
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) /Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

11/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
12.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Συζήτηση για την Υψηλή Γέψυρα των Σερβίων. 12/20 Έγινε  μια πρώτη συζήτηση για το θέμα και αποφασίστηκε η διεξοδικότερη ενημέρωση σε επόμενο Συμβούλιο

 

Κοζάνη 30/1/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό