Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/5-12-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/5-12-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/5-12-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 318/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας

319/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας
3. Ημερήσιας Διάταξης

Ληψη απόφασης επί της επισκευής Κτιρίου Παιδόπολης ¨Αγία Όλγα¨ στη Φλώρινα

320/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα:

 

1ο Να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την άμεση δημοπράτηση του έργου με ευθύνη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

2ο Να αποσταλεί ο πλήρης φάκελος καθώς και ό,τι άλλο προκύψει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να εφαρμόσει τις διατάξεις που προβλέπονται για την

αποκατάσταση της νομιμότητας

Κοζάνη 14/12/2017

 

O Πρόεδρος του Π.Σ.

Κεχαγιάς Φώτιος