Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου

1321/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της Απευθείας ανάθεσης προμήθειας υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης

1322/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της Απευθείας ανάθεσης προμήθειας κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης

1323/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Απευθείας ανάθεσηΣ προμήθειας Φωτεινών Σηματοδοτών για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

1324/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κΩΤΤΑ

1325/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 16.776,96 €

1326/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής-συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2018»

1327/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης(πρώην Δήμου Ελλησπόντου)»

1328/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή – συντήρηση Πρώην Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων»

1329/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αμορτισέρ, μηχανισμού και επένδυση σε κάθισμα εργασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

1330/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) SCANNER για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

1331/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM για τις ανάγκες του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1332/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

1333/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

1334/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης

1335/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής»

1336/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΔΜ

1337/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας ΑντιπΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠαιδΕΙΑΣ-ΠολΙΤΙΣΜΟΥ – Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Αντώνη

1338/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη

1339/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΤΤΑ

1340/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.

1341/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

1342/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 8η   και 9η  Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1343/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 8η  και 9η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1344/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1345/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου συντηρηση ΕΠΙΣΚΕΥΗ οδοστρωματος ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ της π.ε. γρεβενων 2018 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

1346/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018», Π .Ε. Καστοριάς

1347/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης προμήθειας ταχογράφων για μηχανήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

1348/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ.

1349/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της με απευθείας ανάθεση κατακύρωσης σε ανάδοχο για την προμήθεια ραφιών τύπου DEXION 42 τ.μ. για τις ανάγκες αρχειοθέτησης της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

1350/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1351/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας,στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή του Προφήτη Ηλία του Ενωτικού  Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στις 18,20 και 21 Ιουλίου 2018, στο Λέχοβο

1352/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 4ου   Διεθνούς Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» στις  22-24 Ιουνίου 2018 στο ΔΑΚ Φλώρινας

1353/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΛΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 2018» του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 6 και 7 Ιουλίου 2018 στο πάρκο της Λεβαίας

1354/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2018(περίοδος Ιουλίου 2018)«Νοητά και Πραγμα-ακά Μνημεία», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 έως την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018

1355/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

1356/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών

1357/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών

1358/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

1359/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

1360/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1361/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1362/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1363/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1364/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακής οδού Πτολεμαϊδας-Πύργων στην είσοδο του Δ.Δ. Κομνηνών»,Προϋπολογισμός: 24.683,96 € (με Φ.Π.Α.)

1365/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2018, Π.Ε. Γρεβενών

1366/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας βιντεοσκόπησης και προβολής του αγώνα “ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018”, Π.Ε. Γρεβενών

1367/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1368/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείου για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1369/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς που προέκυψε κατά την συντήρησή του

1370/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στις 01 Ιουνίου 2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1371/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στις 02 Ιουνίου 2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1372/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

1373/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού εκτυπωτή για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

1374/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου – προωθητικού υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του 3ου Μαθητικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1375/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Πολυφωνικής Χορωδίας «Καστοριανή Συμφωνία» με την Π.Ε. Καστοριάς

1376/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

57

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018 προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών

1377/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Πολυφωνικής Χορωδίας «Καστοριανή Συμφωνία» με την Π.Ε. Καστοριάς

1378/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 39953/3401/6-3-2018 σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

1379/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων Διακήρυξης του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό», Π.Ε. Καστοριάς

1380/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό», Π.Ε. Καστοριάς

1381/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

1382/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της ILE. Φλώρινας στο Δήμο Φλώρινας

1383/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

1384/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

65

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση επ. οδικού δικτύου Ε.Ο.11», Π.Ε. Καστοριάς

1385/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018

1386/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης μεταφοράς νηπίου με γονική μέριμνα στο δρομολόγιο Κομνηνάδες – Νηπιαγωγείο Διποταμίας στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018

1387/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας και όρων δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2018-2020, συνολικού προϋπολογισμού 2.400.481,78 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών)

1388/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

1389/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1390/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) Της ακύρωσης της αριθ. 1309/2018 Απόφασης της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η  διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, λόγω της ανάγκης αλλαγής των όρων της διακήρυξης και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, και  β) την ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018, προϋπολογισμού 74.370,41 € με ΦΠΑ (40.097,88 € με ΦΠΑ για αναλώσιμα Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, φαξ και 34.272,53 € με ΦΠΑ για γραφική ύλη), με Φορ. 072 και ΚΑΕ 1111.01, καθώς και των νέων όρων της Διακήρυξης

1391/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

72

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του κτιρίου του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1392/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών εστίασης για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Π.Ε. Γρεβενών

1393/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας βιντεοσκόπησης για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Π.Ε. Γρεβενών

1394/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών

1395/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμηθείας ειδών εστίασης για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Π.Ε. Γρεβενών

1396/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

77

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας απολύμνασης WC Διοικητηρίου Γρεβενών

1397/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεση πίστωσης και των  σχετικών δαπανών για την εξαγορά ακινήτων στη θέση “ΠΑΤΩΜΑΤΑ” Δήμου Γρεβενών

1398/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός – Εκβάνθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα », Π.Ε.Καστοριάς

1399/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός – Εκβάνθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα », Π.Ε.Καστοριάς

1400/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εντύπων (αφισών και φυλλαδίων) για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ ΠΕ Γρεβενών

1401/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018», Π.Ε.Γρεβενών

1402/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών για τα υπ αριθμ. ΚΗΙ 8506, ΚΗΙ 8507 ΚΗΙ 8508 και ΚΗΙ 5222 οχήματα αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

1403/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση-Επέκταση διπλωμάτων των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Κοζάνης

1404/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

85

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παράτασης εκτέλεσης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ έως τις 28-2-2018, (άρθρο 45 του Ν.4508/22-12-2017) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18, για τα δρομολόγια του διαγωνισμού της 16/8/2017 (Διακήρυξη 2/2017) που είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, για χρονικό διάστημα έως 30.6.2018, (τρίτο άρθρο του Ν. 4528/2018, ΦΕΚ 50/α/16-3-2018) όπως έχουν προσαρμοστεί οι συμβατικοί τους όροι σύμφωνα με νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων όπου απαιτείται, με την επικαιροποίηση των τιμών, των χιλιομέτρων και των δρομολογίων, λόγω νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων, όπως αυτά εγκρίθηκαν με τις αριθ. 1947/2017, 2045/2017, 2190/2017, 2308/2017, 2331/2017, 2332/2017, 2443/2017, 2537/2017, 2585/2017, 80/2018 Αποφάσεις της Ο.Ε.

1405/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής

1406/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1407/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

88

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου»

1408/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της ΔΕ Αιανής»

1409/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού -Πενταλόφου στη Χ.Θ.+9.500 και Χ.Θ.+11.500»

1410/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαίδας – Γαλάτειας – Ολυμπιάδας»

1411/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή και συντήρηση  δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα»

1412/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

93

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα»

1413/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού -Πενταλόφου στη Χ.Θ.+2.000»

1414/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018»

1415/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2018-2019

1416/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
97 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για catering στα πλαίσια της 12ης  Συνάντησης Χορωδιών που θα διοργανώσει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής «ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ»

1417/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
98 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού (I) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού , για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Φλώρινας, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ, έτους 2017», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α)

1418/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

99

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ»

1419/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
100 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδίτσας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στις 25-26 Μαΐου 2018

1420/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
101 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών

1421/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
102 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

1422/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
103 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ.

1423/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
104 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής αιτήματος συμβιβασμού και παραίτησης από τα ένδικα μέσα, Π.Ε. Καστοριάς

1424/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 17/5/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας