Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/28-4-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/28-4-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/28-4-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης για την προμήθεια δύο τεμαχίων αναπνευστήρων βαρέως τύπου για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας λόγω Covid-19.

129/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης για την προμήθεια δύο τεμαχίων αναπνευστήρων βαρέως τύπου για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας λόγω Covid-19.
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών και του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας για την προμήθεια μηχανήματος μοριακών αναλύσεων (PCR) για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού.

 

130/21

Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών και του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας για την προμήθεια μηχανήματος μοριακών αναλύσεων (PCR) για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού.
3. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρόσληψης δύο (2) υπαλλήλων, του κλάδου ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

131/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων, του κλάδου ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. 
4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου.

132/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου.

5.
Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου πρόσληψης δύο (2) ατόμων ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιατρικού για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου στην  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

133/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιατρικού για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου στην  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

6.

Ημερήσιας Διάταξης

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων, για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων / αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώρινας.

134/21 Το Π.Σ εγκρίνει ομόφωνα

την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων, για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων / αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώρινας.

7.      Ημερήσιας Διάταξης

7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (7η/2021).

135/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (7η/2021).
8.      Ημερήσιας Διάταξης

8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (8η/2021).

136/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (8η/2021).
9.      Ημερήσιας Διάταξης

9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (9η/2021).

137/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (9η/2021).

 

 

Κοζάνη 29/4/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό