Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/2-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/2-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/2-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Ωραρίου Λειτουργίας των Εμπορικών Καταστημάτων στην Πόλη των Γρεβενών

182/18 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στην πόλη των Γρεβενών

 

Κοζάνη 3/7/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος