Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/1-7-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/1-7-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/1-7-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Ωραρίου Λειτουργίας των Εμπορικών Καταστημάτων στην πόλη των Γρεβενών

134/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση απόφασης για παράταση ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην πόλη των Γρεβενών από 21:00 έως 24:00 την Πέμπτη 04/07/2019 προκειμένου να διοργανωθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών η εκδήλωση ‘’Λευκή Νύχτα’’ στα πλαίσια της προσπάθειας τόνωσης της εμπορικής κίνησης στην πόλη των Γρεβενών.

 

Κοζάνη 2/7/2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος