Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-7-2019)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-7-2019)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-7-2019)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε ότι στην απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-7-2019), τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση του πρακτικού ( Ι ) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού,  για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Γρεβενών, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ για τα έτη  2018-2019».
 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση οδοστρώματος, κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση στηθαίων γέφυρας Ρυμνίου».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ».
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου».
 7. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Κυκλοφοριακών Κόμβων Περδίκκα».
 8. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:

  «Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο Επαρχιακών Οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολεμαΐδας-Βλάστης», Προϋπολογισμός: 204.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 9. Έγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού  Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος διαχείρισης και επικοινωνίας του έργου COMPLETE/INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014-2020»
 10. Έγκριση του Πρακτικού IΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Εδρας, περιόδου 2019-2020.
 11. Έγκριση του Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, περιόδου 2019-2020, Τμήματα 1 Κοζάνη & 6 Σέρβια.
 12. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης οδού, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά την

  «Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών  (ΜΑΝ)».

 14. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή του έργου: «Προσθήκη WC στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς»
 15. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της τοκοφορίας του έργου: «Προσθήκη WC στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς».
 16. Έγκριση των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο 2019.
 17. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 9.200,00€.
 18. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 447.328,00€.
 19. Έγκριση αποδοχής των Αριθμ. 157 – 158 και 159/2019 Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και της σχετικής δαπάνης που απορρέει απ’ αυτές.
 20. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  για την δαπάνη προμήθειας ειδών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών.
 21. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης συντήρησης πρασίνου Διοικητηρίου Γρεβενών για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
 22. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019 – 2020.
 23. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης

  του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πολυκάρπης «Δημιουργία» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης  του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πολυκάρπης  «Δημιουργία» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) από την Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 27. Έγκριση ή μη της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων και της κατακύρωσης αυτών, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων της 7ης ετήσιας Πανελλήνιας συγκέντρωσης Ελεύθερης Ιππασίας του Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν στις 19-20-21 Ιουλίου 2019 στη Φλώρινα.
 28. Έγκριση ανάληψης, διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Συνεχιζόμενα Έργα Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2019.
 29. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την κατάρτιση και υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης ″Προϊστορική Έρευνα του Α.Π.Θ. στο ΒΔ Τμήμα του Ν. Γρεβενών – Καταγραφή παλαιολιθικών θέσεων και ευρημάτων στην περιοχή Σαμαρίνας″.
 30. Έγκριση δαπάνης που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον Α.Σ. Ακρίτες Κοζάνης,

  στο τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, που θα πραγματοποιηθεί  από 13 & 15  Σεπτεμβρίου 2019.

 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 32. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης, της πολιτιστικής εκδήλωσης «21α Ερμακιώτικα».
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΠΡΕΣΠΕΣ 2019» του Οργανισμού Πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας που θα πραγματοποιηθούν στις 22,23,24 και 25 Αυγούστου 2019 στον Αγ. Αχίλλειο (Πρέσπες).
 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση συναυλίας, με αφορμή τη γιορτή του 15Αύγουστου,  με την Εύη Σιαμαντά και τον συνθέτη Κώστα Φαλκώνη  του Συνδέσμου Απανταχού Νυμφαιωτών «Ο Άγιος Νικόλαος», που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Αυγούστου 2019 στο Νυμφαίο στον αύλειο χώρο της Νικείου Σχολής.
 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2019, του Πολιτιστικού Συλλόγου «MΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Πολυπλατάνου, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Αυγούστου 2019 στον Πολυπλάτανο.
 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

  του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ» που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Aυγούστου 2019 στα Άλωνα.

 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμνοχωρίου, στις 13-14-15 Αυγούστου 2019 στο Λιμνοχώρι.
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Φυσιολατρικού Λαογραφικού Αθλητικού Συλλόγου «Άρης» Ατραπού, που θα πραγματοποιηθούν στις 6/8/2019.
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κρυσταλλοπηγής που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Αυγούστου 2019 στην Κρυσταλλοπηγή.
 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή των απόδημων, του Α.Μ.Σ. Λόφων «ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ» στις 9 & 10 Αυγούστου 2019 στους Λόφους.
 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Τ.Κ Μεσοχωρίου προς τιμή της Παναγίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Αυγούστου 2019 στο Μεσοχώρι.
 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα τον Πολιτισμό των Ποντίων στην περιοχή Ατάπαζαρ του Πόντου,  του  Συλλόγου  Ποντίων Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2019 στην Λέσχη Πολιτισμού  Λεβαίας.
 45. Έγκριση συμμετοχής της ΠΔΜ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού

  «TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019» στο Ρίμινι Ιταλίας καθώς και έγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.

 46. Έγκριση συμμετοχής της ΠΔΜ στη διεθνή επαγγελματική έκθεση Τουρισμού «WORD TRAVEL MARKET (WTM) 2019» (04-06/11/2019) στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας» καθώς και έκτιση σχετικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 47. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής-ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Βελτίωση-Ασφάλεια Επαρχιακής Οδού Κοζάνης-Κρόκου-Καισαρειάς Π.Ε. Κοζάνης (εντός οικισμού Κήπου)».
 48. Έγκριση δαπάνης και παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
 49. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου Ολυμπιάδας.
 50. Έγκριση της με απευθείας ανάθεση ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων της ΠΕ Φλώρινας, για τη χρονική περίοδο 12 Σεπτεμβρίου 2019 έως 11 Σεπτεμβρίου 2020.
 51. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης

  Αθλητικό Καλοκαίρι 2019 (αθλητικό φεστιβάλ Στίβου-Ποδοσφαίρου) του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας «ΠΗΓΑΣΟΣ» που θα διοργανωθεί στις 30-31 Αυγούστου στους χώρους του ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Συλλόγου φεστιβάλ Στίβου Ποδοσφαίρου.

 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 53. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων ενόψει της υποδοχής επίσημων προσκεκλημένων, συλλόγων και φορέων εντός και εκτός Νομού στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
 54. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του διασυλλογικού αγώνα τοξοβολίας, της Σκοπευτικής Αθλητικής Λέσχης Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 30-08-2019 και 01-09-2019.
 55. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση χορευτικής παράστασης του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών «Λυγκηστές», που θα πραγματοποιηθεί στις 20 & 21 Αυγούστου 2019 στη Φλώρινα.
 56. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του «6ου Παραδοσιακού Πανηγυριού Παραδοσιακών Χορών 2019» του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2019 στον εξωτερικό χώρο μπροστά από τον  Σύλλογο.
 57. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Κώμης, στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις «ΖΗΣΕΙΑ», που θα  πραγματοποιηθούν στις  14 έως 17 Αυγούστου  2019