Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/28-3-2023 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/28-3-2023 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/28-3-2023 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού   προηγούμενης   συνεδρίασης

 

84/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης
2.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων Π.Ε. Γρεβενών.

85/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων Π.Ε. Γρεβενών.
3.
 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων Π.Ε. Καστοριάς.

86/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων Π.Ε. Καστοριάς.
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων Π.Ε. Κοζάνης.

87/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων Π.Ε. Κοζάνης.

5.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων Π.Ε. Φλώρινας.

88/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων Π.Ε. Φλώρινας.
6.
Ημερήσιας Διάταξης

8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (8η/2023).

89/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (8η/2023).
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) του έργου: «Επισκευή Περιφερειακής Οδού Καισαρειάς» Προϋπολογισμός: 183.000,00 €.

90/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) του έργου: «Επισκευή Περιφερειακής Οδού Καισαρειάς» Προϋπολογισμός: 183.000,00 €.

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκρισης τρόπου δημοπράτησης (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) του έργου: «Παράκαμψη οικισμού Κήπου» Προϋπολογισμός: 215.000,00 €.

91/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) του έργου: «Παράκαμψη οικισμού Κήπου» Προϋπολογισμός: 215.000,00 €.
9.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά την υλοποίηση του έργου : «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ –ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της Προγραμματική Σύμβασης καθώς και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

92/23 Αναβολή

 

Κοζάνη 29/3/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου