Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/11-6-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/11-6-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/11-6-2019  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσια Διάταξης

Έγκριση Σκοπιμότητας για την Κάλυψη Δαπάνης Συμμετοχής των Τέκνων του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το Έτος 2019

117/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έγκριση Σκοπιμότητας για την Κάλυψη Δαπάνης Συμμετοχής των Τέκνων του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το Έτος 2019

 

Κοζάνη 13/6/2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος