Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/14-6-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/14-6-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/14-6-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Εορδαίας για την Πράξη: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

157/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης 

 

Κοζάνη 16/6/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 Φώτιος Κεχαγιάς