Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/23-3-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/23-3-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/23-3-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικών  προηγούμενων  συνεδριάσεων 75/23 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά  προηγούμενων συνεδριάσεων
2.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας με τίτλο «Έρευνα για τη χρήση των γουνοδερμάτων στο πλαίσιο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης ατόμων με αυτισμό».

76/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το σχέδιο και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας με τίτλο «Έρευνα για τη χρήση των γουνοδερμάτων στο πλαίσιο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης ατόμων με αυτισμό».

3.

 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση εκ νέου του σχεδίου, των όρων και των μελών της Κ.Ε.Π. της Προγραμματικής Σύμβασης (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο όρων Π.Σ. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:

«Ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου, βελτίωση προσβασιμότητας και αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού Ναού Αγίου Ζαχαρία Γράμμου στην Π.Ε. Καστοριάς» προϋπολογισμού 476.480,00 €, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΠΟΑ και την Απόφαση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

77/23 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία εκ νέου το σχέδιο  τους όρους  και των μελών της Κ.Ε.Π. της Προγραμματικής Σύμβασης (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο όρων Π.Σ. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:

«Ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου, βελτίωση προσβασιμότητας και αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού Ναού Αγίου Ζαχαρία Γράμμου στην Π.Ε. Καστοριάς» προϋπολογισμού 476.480,00 €, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΠΟΑ και την Απόφαση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

4.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης, σχεδίου και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο όρων Π.Σ. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εκτέλεση έργων συντήρησης Δήμου Καστοριάς»  προϋπολογισμού: 307.498,85€ (με Φ.Π.Α.).

78/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη σχεδίου και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο όρων Π.Σ. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εκτέλεση έργων συντήρησης Δήμου Καστοριάς»  προϋπολογισμού: 307.498,85€ (με Φ.Π.Α.).

5.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων Π.Ε. Γρεβενών.

79/23 Αναβολή
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων Π.Ε. Καστοριάς.

80/23 Αναβολή
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων Π.Ε. Κοζάνης.

81/23 Αναβολή
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων Π.Ε. Φλώρινας.

82/23 Αναβολή
9.
Ημερήσιας Διάταξης

Μόνιμες Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την υλοποίηση των κόμβων Α. Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Β. Γκιόλε στην Π.Ε. Καστοριά.

83/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις μόνιμες Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την υλοποίηση των κόμβων Α. Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Β. Γκιόλε στην Π.Ε. Καστοριά.

 

Κοζάνη 24/3/2023

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου