Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/6-3-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/6-3-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/Π.Δ Μ.

546/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

547/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

548/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

549/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Κτηνοτροφικού Υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης

550/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας Α) Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 28.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.ΑΒ) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

551/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

552/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

553/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης ετήσιας προμήθειας ειδών κυλικείου (catering) στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων του γραφείου Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο)

554/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση – Διάθεση πίστωσης

555/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Δημοτικό Σχολείο Χαρίσιος Μεγδάνης Κοζάνης για την Εορταστική Εκδήλωση της επετείου της 25ης  Μαρτίου 2018

556/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 8929 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

557/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Γνωμοδότησης  ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΔΜ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

558/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού- Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη

559/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) Ακύρωση της αρ. 2873/17/28-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής/ΠΔΜ συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και β) συγκρότησης εκ νέου επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 541 με ΚΩΔΙΚΟ 2014 ΕΠ54100002 «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Εδρας)/ΠΔΜ» Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € με ΦΠΑ

560/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣυγκρότησηΣ επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Πιλοτική εφαρμογή Φωτιστικών LED 2017 στον ΑΚ ΑΕΒΑΛ» Προϋπολογισμού: 110.000,00 € (με Φ.Π.Α)

561/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

562/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

563/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απολογισμού έτους 2017

564/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Τουρτούρας Ιωάννης)

565/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Κουβάς Χαρίσιος)

566/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2017 (911,2619/2017)

567/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2017 (2662,2840/2017)

568/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ακύρωσης της αριθμ. 202/18 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

569/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση ξηρογραφιών και έγχρωμων χαρτών και βιβλιοδεσία για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης

570/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για ελέγχους ποιότητας νερού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης

571/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου ««Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe/REGIOMOB»Π.Ε.Γρεβενών

572/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας-Φακέλων -δεμάτων κλπ Π.Ε. Γρεβενών για ένα (1) έτος

573/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ρουχισμού (μπλουζάκια) για τους συμμετέχοντες μαθητές με τους συνοδούς, τους εκπαιδευτικούς και τους εθελοντές που θα συμμετέχουν σε εκδήλωση που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

574/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για τις εργασίες απόφραξης – αποκατάστασης της διαρροής και την επισκευή των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης της ανατολικής πλευράς του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς

575/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία που απαιτείται για την επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2488

576/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικού και εργασία που απαιτείται για την επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 6829

577/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών βιβλίων για τις ανάγκες της Νομικής υπηρεσίας της Π.Ε. Καστοριάς

578/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φιαλών δειγματοληψίας νερού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς

579/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για εργασίες στην κεντρική είσοδο και του προθαλάμου του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς και ραφιών σε αποθήκη του 2ου  ορόφου

580/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτή της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς

581/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλιματιστικού για τις ανάγκες του γραφείου ΠΑΜ – ΠΣΕΑ / Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς

582/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

583/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για catering στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, στο πλαίσιο εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2018

584/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης νια την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου στην πόλη της Καστοριάς

585/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών κατάθεσης (τεμ. 10) για τις ανάγκες του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς στο πλαίσιο απόδοσης τιμής και μνήμης εορτών (α εξαμήνου)

586/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη των απευθείας αναθέσεων: εκτυπώσεις (αφίσες, προσκλητήρια, βεβαιώσεις, αναμνηστικά) – φιλοξενία (διαμονή) – διατροφή (εισηγητών), στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου Ή προφορική ιστορία ως μέθοδος έρευνας’, της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας – Γραφείο Σχολικών Συμβούλων, που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 31 Μαρτίου στη Φλώρινα

587/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για εργασίες αλλαγής αντλίας και λαδιού υδραυλικού τιμονιού στο ΚΗΥ 7899 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας

588/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για εργασίες σέρβις, επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων και καλωδίωση airbag, στο ΚΗΙ 9256 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας

589/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για εργασίες σέρβις και καθαρισμό – ρεγουλάρισμα πίσω φρένων για το ΚΗΗ 6896 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας

590/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών (αντλία τιμονιού, λάδι υδραυλικού τιμονιού) στο ΚΗΥ 7899 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας

591/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών (λάδι κινητήρα, φίλτρα, αναλώσιμα, αντιπαγωτικό παρ­μπρίζ) για το ΚΗΗ 6896 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας

592/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών (λάδι κινητήρα, φίλτρα, αναλώσιμα, αντιπαγωτικό παρ­μπρίζ, μπουζί) για το ΚΗΙ 9256 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας

593/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

594/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας(Π.Δ.Μ.)

595/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

596/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

597/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

598/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

599/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

600/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

601/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

602/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης παροχής λογιστικών υπηρεσιών σε Λογιστή για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένα έτος

603/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της  απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το ΚΕΔΔΥ Γρεβενών στον Βασίλειο Μπαντή

604/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τριών (3) αυτόματων πληρωτών για τη συντήρηση WC Διοικητηρίου Γρεβενών στην εταιρεία Ε. Καρατζά & ΣΙΑ ΟΕ

605/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων και των σχετικών δαπανών Εκδηλώσεων Εθνικού Χαρακτήρα, έτους 2018

606/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

607/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης στην Βασιλική Ζήση Π.Ε. Γρεβενών

608/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός χαλιών Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη” στον Γεώργιο Δήμου Π.Ε. Γρεβενών

609/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2018, Π.Ε. Γρεβενών

610/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 440/18 (ΑΔΑ: ΩΞΗΟ7ΛΨ-ΘΧΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας ανάθεση για την επισκευή Φωτοτυπικού μηχανήματος και φαξ για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ.

611/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ.

612/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

68

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών εργων Π.Δ.Μ.

613/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας

614/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

615/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 για το αντικείμενο της κολύμβησης II

616/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων ΙΙΙΙΙ μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018

617/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης αλλαγής ελαστικών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 8506, ΚΗΙ 8507, ΚΗΙ 5222, ΚΗΙ 8535, ΚΗΙ 5225, ΚΗΥ 8929, ΚΗΥ 8925, ΚΗΥ 8928, ΚΗΙ 7866, ΚΗΙ 5216, ΚΗΗ 5438 και ΚΗΗ 5439 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

618/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

74

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης προμήθειας μπλοκ μητρώων αιγοπροβάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης

619/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2017 (658,1122,2912/17)

620/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την συνδιοργάνωση της Fur Excellence in Athens 2018 International Fur Fair στην Αθήνα, με την Π.Ε. Καστοριάς, από 23 έως 25 Μαρτίου 2018

621/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

622/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επάθλων και μεταλλίων για τους αθλητές στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς

623/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικαιροποίηση της αριθμ. 1731/17 απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

624/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

80

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών : Α) Διαπίστωσης επισκευής μηχανημάτων (αναγκαιότητα) -αποκατάστασης βλαβών για το έτος 2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών εργων Π.Ε Κοζάνης Β) 1. Παραλαβής και παράδοσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων – οχημάτων 2. Οριστική – Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή ανταλλακτικών -εξαρτημάτων και εργασιών επισκευής της, της Διεύθυνσης Τεχνικών εργων Π.Ε Κοζάνης

625/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την ετήσια τεχνική υποστήριξη του συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης

626/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει η στέγη του παιδιού: «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

627/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ανάθεσης προμήθειας εφημερίδων έτους 2018

628/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

629/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 7/3/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/6-3-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/6-3-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/6-3-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/6-3-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/6-3-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: