Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (30-6-2022)

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (30-6-2022)

Πρακτικά Εκτελεστικής Επιτροπής

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (30-6-2022)

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (30-6-2022)

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητήριο της ΠΕ Κοζάνης,

για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Παρουσίαση σχεδίου δράσης για Τουρισμό – Παρουσίαση της Τουριστικής Ταυτότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  3. Ενημέρωση για το ΤΑΔΥΜ.
  4. Ενημέρωση για το ΤΕΒΑ.
  5. Ενημέρωση για τη σύμβαση με το ΚΑΠΕ.
  6. Διάφορα Θέματα και ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν επισκέψεων  σε υπουργεία και φορείς για τις εξελίξεις επί σημαντικών θεμάτων

 

Στην 3η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ εφόσον εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, και ακολούθησε η παρουσίαση σχεδίου δράσης για Τουρισμό και Παρουσιάστηκε η Τουριστική Ταυτότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημήτριο Κούτουλα και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια η κα Παναγιώτα Γκατζαβέλη, περιφερειακή σύμβουλος και π. Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών ενημέρωσε το σώμα για το πρόγραμμα ΤΑΔΥΜ covid – 19, που ολοκληρώθηκε.

Αργότερα τη σκυτάλη πήρε ο Κ. Ηλίας Τοπαλίδης, υπεύθυνος συντονιστής στα θέματα ΤΕΒΑ, και παρέθεσε στοιχεία του προγράμματος που θα εξακολουθήσει να υλοποιείται από την ΠΔΜ και τα επόμενα χρόνια.

Η κα Ντιό Ευφροσύνη, Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών ανέλυσε τα οφέλη από τη σύμβαση με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η συνεδρίαση έκλεισε με την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη μετά από σημαντικές επαφές στα υπουργεία για την προώθηση των θεμάτων του τόπου μας.

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (30-6-2022)