Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Υπεγράφησαν οι Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καστοριάς

Λίμνη Καστοριάς

Την προγραμματική σύμβαση του έργου «Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καστοριάς» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 377.153,18 € πρόκειται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΜΠ 041 από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην ενεργειακή αποτίμηση και κατάταξη  της υφιστάμενης κατάστασης κτιρίων, μέσω της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. και στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Σκαπέρδειο Δημοτικού Μεγάρου, του Κτιρίου Υπηρεσίας Πολιτισμού, του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, αλλά και του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των παραπάνω κτιρίων περιλαμβάνεται  στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πόλης Καστοριάς στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-2020.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αλλά και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μεγάλων και ιδιαίτερα ενεργοβόρων δημοτικών κτιρίων.