Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ Διλόφου και Πλατανιάς, του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Υπογραφή συμβάσεων έργων

Την σύμβαση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Με συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνει η αποξήλωση τμήματος του παλαιού ξύλινου καταστρώματος και η κατασκευή εκ νέου τμήματος της γέφυρας Μπέλεϋ στο Δίλοφο Κοζάνης ώστε να είναι προσβάσιμη η οδός που συνδέει τον οικισμό με την Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Επίσης, προβλέπεται να γίνει η αποξήλωση τμήματος του παλαιού ξύλινου καταστρώματος και η κατασκευή εκ νέου, της γέφυρας Μπέλεϋ στην Πλατανιά  Κοζάνης ώστε να είναι προσβάσιμη και η οδός που συνδέει τον οικισμό με την Ε.Ο. Κοζάνης – Καστοριάς.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 19.500,00 € με Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Ο.Κ.Ω. (π.κ.2008ΕΠ04100000)» της ΣΑΕΠ 541 με κωδ.2014ΕΠ54100002 και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του είναι εξήντα ημερολογιακές ημέρες (60) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.