Κέντρα Κοινότητας

Παράταση λειτουργίας και αύξηση χρηματοδότησης των 10 Κέντρων Κοινότητας της Περιφέρειας, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης για το σύνολο των 10 Κέντρων Κοινότητας που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, με τις οποίες παρατείνεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας τους μέχρι το 2023, έτσι ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχειας και κοινωνικής ένταξης.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδης, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 υπέγραψε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις των Αποφάσεων Ένταξης των 10 Κέντρων Κοινότητας, με στόχο την παράταση του χρόνου λειτουργίας τους και την αύξηση της χρηματοδότησής, ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες λειτουργίας τους για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι οι αισθητήρες κάθε Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης. Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Συγχρόνως τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας η οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Από το σχεδιασμό τους, κάποια Κέντρα Κοινότητας (ορεινών ή νησιωτικών Δήμων) διαθέτουν και κινητή μονάδα που εξυπηρετεί τους πολίτες των πιο απομακρυσμένων περιοχών ή πολίτες γειτονικών Δήμων που, λόγω μικρού πληθυσμού, δεν είχαν τη δυνατότητα να ιδρύσουν δικό τους Κέντρο Κοινότητας. Στη Δυτική Μακεδονία, εξυπηρετείται με κινητή μονάδα ή αλλιώς “αντένα”, ο Δήμος Πρεσπών από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φλώρινας.

Επιπλέον, κάποια Κέντρα Κοινότητας διαθέτουν Παραρτήματα για Ρομά ή Μεταναστών, όπου οι αντίστοιχοι πληθυσμοί μπορούν να απευθύνονται για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την πλήρη κοινωνική τους ένταξη. Στη Δυτική Μακεδονία, Παραρτήματα Ρομά διαθέτουν τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας και του Δήμου Φλώρινας.

Με βάση τις υπογραφείσες τροποποιήσεις των Αποφάσεων Ένταξης, η εικόνα των Κέντρων Κοινότητας στη Δυτική Μακεδονία έχει ως εξής:

Τίτλος Πράξης Δικαιούχος Αρχικός π/υ (€) Τελικός  π/υ (€)
Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Γρεβενών

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 112.320,00 266.400,00
Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Αμυνταίου

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 112.320,00 267.000,00
Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Δεσκάτης

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 112.320,00 291.840,00
Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Εορδαίας

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 233.280,00 570.000,00
Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 172.800,00 400.000,00
Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Άργους Ορεστικού

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 112.320,00 285.120,00
Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Σερβίων

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 112.320,00 244.800,00
Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Φλώρινας

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 228.960,00 516.780,00
Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Καστοριάς

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 112.320,00 403.944,00
Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Βοίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΙΟΥ (ΔΗΚΕΒΟ) 112.320,00 276.480,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.421.280,00 3.522.364,00

Τα Κέντρα Κοινότητας εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ.