Παραχώρηση χρήσης οχημάτων και Μηχανήματος Έργου

nissan cabstar

Η Δ.Τ.Ε. (έδρα) / Π.Δ.Μ. προτίθεται να προβεί σε παραχώρηση χρήσης οχημάτων και Μηχανήματος Έργου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αποτελεί μέρος του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Υπηρεσιακών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) της Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ. ώστε να μην περιέλθουν αυτά σε αχρηστία.

Καλούνται οι δημόσιοι φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ενδεχόμενη παραχώρηση χρήσης των οχημάτων και του Μηχανήματος Έργου (Μ.Ε.).

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Μ.Ε. ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Α/Α Αριθμός Κυκλοφορίας Μάρκα Οχήματος Είδος οχήματος – Μ.Ε. Έτος 1ης Αδείας
1 ΚΗΗ 5407 Nissan Cabstar Φορτηγό 2002
2 ΚΗΗ 5408 Iveco Magirus Φορτηγό 2001
3 ΚΗΗ 5409 Nissan Cabstar Φορτηγό 2003
4 ΚΗΗ 5410 Iveco Magirus Φορτηγό 2000
5 ΚΗΗ 5420 Iveco Magirus Φορτηγό 2000
6 ΜΕ 129393 EBRO M-125 Καδοφόρο 1985

Οι φορείς, στους οποίους θα παραχωρηθούν προς χρήση τα οχήματα και το Μ.Ε. θα αναλάβουν με δικά τους έξοδα την συντήρηση, τα καύσιμα κίνησης, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.-Κ.Ε.Κ.), τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη χρήσης, την ασφάλεια κτλ. αυτών.

Η χρονική Διάρκεια της παραχώρησης θα είναι έως ότου παρουσιαστεί ανάγκη στην Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/Π.Δ.Μ. για την επιστροφή τους.

Πληροφορίες για την κατάσταση των οχημάτων και του Μηχανήματος Έργου (Μ.Ε.) στον κ. Βασιλειάδη Λάζαρο, στο τηλέφωνο 24610 52707 και τον κ. Δουβαρτζίδη Σωκράτη, στο τηλέφωνο 24610 26747.

ebro-m125 iveco-magirus