Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αξιοποίησης Υδάτινου Δυναμικού Τεχνητής Λίμνης Πραμόριτσας Δ.Υ.ΠΡΑ Α.Ε

Οριστική λύση στα προβλήματα της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αξιοποίησης Υδάτινου Δυναμικού Τεχνητής Λίμνης Πραμόριτσας Δ.Υ.ΠΡΑ Α.Ε, σχεδιάζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Οριστική λύση στα προβλήματα της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αξιοποίησης Υδάτινου Δυναμικού Τεχνητής Λίμνης Πραμόριτσας Δ.Υ.ΠΡΑ Α.Ε, σχεδιάζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Οριστική λύση στα προβλήματα της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αξιοποίησης

Υδάτινου Δυναμικού Τεχνητής Λίμνης Πραμόριτσας Δ.Υ.ΠΡΑ Α.Ε, σχεδιάζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Λύσεις στα οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια και ταλανίζουν την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αξιοποίησης Υδάτινου Δυναμικού Τεχνητής Λίμνης Πραμόριτσας Δ.Υ.ΠΡΑ Α.Ε, ώστε να καταστεί αυτή βιώσιμη, συζήτησαν  ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  Γιώργος Κασαπίδης και ο Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διοίκησης Παναγιώτας Γκατζαβέλη και υπηρεσιακών παραγόντων.

Συμφωνήθηκε χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την εξυγίανση της εταιρείας, με σκοπό, εφόσον καταστεί βιώσιμη, να μεταβιβαστεί στο Δήμο Βοΐου, που έχει και την αρμοδιότητα ύδρευσης των οικισμών.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Δ.Υ.ΠΡΑ Α.Ε., εξαιτίας του μεγάλου κόστους λειτουργίας των αντλιοστασίων του δικτύου ύδρευσης, σχεδόν κάθε χρόνο, είναι ζημιογόνος.