Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει με την αδυναμία εισόδου των αναγκαίων εργατών γης στη Δυτική Μακεδονία

Διοικητηριο ΖΕΠ - Κασαπίδης Γεώργιος

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης ερωτηθείς σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει με την αδυναμία εισόδου των αναγκαίων εργατών γης στη Δυτική

Μακεδονία λόγω της μη λειτουργίας του συνοριακού σταθμού της Κρυσταλλοπηγής,

απάντησε ότι:

«γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και δρομολογείται η άμεση επίλυση του».