Νέα προωθητική δράση «100 εμπειρίες σε 100 ελληνικούς προορισμούς»

Νέα προωθητική δράση «100 εμπειρίες σε 100 ελληνικούς προορισμούς»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Νέα προωθητική δράση «100 εμπειρίες σε 100 ελληνικούς προορισμούς»

Στο πλαίσιο της στοχευμένης επικοινωνιακής πολιτικής του Ε.Ο.Τ. για μεγιστοποίηση της προβολής της Ελλάδας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το γραφείο του Ε.Ο.Τ- Κάτω Χωρών διοργάνωσε τη νέα προωθητική δράση «100 εμπειρίες σε 100 ελληνικούς προορισμούς».

Με τη δράση αυτή Ολλανδοί και Βέλγοι  Bloggers & Instagrammers επισκέπτονται ένα διαφορετικό προορισμό στην Ελλάδα για να αναπαράξουν στη συνέχεια την εμπειρία τους αυτήν.

Για το σκοπό αυτό φιλοξενήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο Ολλανδός δημοσιογράφος ψηφιακών μέσων Vincent Weggemans (https://www.ronreizen.nl/) και περιηγήθηκε σε μέρη με φυσικές ομορφιές και πολιτιστικό απόθεμα, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης κ. Βαβλιάρα Γιώργο.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η καταγραφή  των αποκριάτικων εκδηλώσεων αλλά και του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η προβολή τους σε δίκτυα και μέσα τουριστικού περιεχομένου στις κάτω χώρες. Ταυτόχρονα όλο το υλικό των bloggers θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα ilovegriekenland, που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της δράσης του γραφείου του Ε.Ο.Τ κάτω χώρων.

Νέα προωθητική δράση «100 εμπειρίες σε 100 ελληνικούς προορισμούς» Νέα προωθητική δράση «100 εμπειρίες σε 100 ελληνικούς προορισμούς»  Νέα προωθητική δράση «100 εμπειρίες σε 100 ελληνικούς προορισμούς»

 

Νέα προωθητική δράση «100 εμπει ρίες σε 100 ελληνικούς προορισμούς»

Στο πλαίσιο της στοχευμένης επικοινωνιακής πολιτικής του Ε.Ο.Τ. για μεγιστοποίηση της

προβολής της Ελλάδας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το γραφείο του Ε.Ο.Τ- Κάτω

Χωρών διοργάνωσε τη νέα προωθητική δράση «100 εμπειρίες σε 100 ελληνικούς

προορισμούς».

Με τη δράση αυτή Ολλανδοί και Βέλγοι  Bloggers & Instagrammers επισκέπτονται ένα διαφορετικό προορισμό στην Ελλάδα για να αναπαράξουν στη συνέχεια την εμπειρία τους αυτήν.

Για το σκοπό αυτό φιλοξενήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο Ολλανδός

δημοσιογράφος ψηφιακών μέσων Vincent Weggemans (https://www.ronreizen.nl/) και

περιηγήθηκε σε μέρη με φυσικές ομορφιές και πολιτιστικό απόθεμα, συνοδευόμενος από

τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης κ. Βαβλιάρα Γιώργο.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η καταγραφή  των αποκριάτικων εκδηλώσεων αλλά και του

φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η προβολή

τους σε δίκτυα και μέσα τουριστικού περιεχομένου στις κάτω χώρες. Ταυτόχρονα όλο το

υλικό των bloggers θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα ilovegriekenland, που

δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της δράσης του γραφείου του Ε.Ο.Τ κάτω χώρων.