Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας live streaming

Μετάδοση συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Μετάδοση συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Μετάδοση συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κοζάνης, στο πλαίσιο της ανοιχτότητας και της διαφάνειας, έχει εξασφαλίσει για όλους τους πολίτες ζωντανή μετάδοση των Περιφερειακών Συμβουλίων και ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της Οικονομικής επιτροπής.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα μέσω των παρακάτω συνδέσμων και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας να προβάλλουν το υλικό αυτό, συμβάλλοντας στην ενημέρωση των πολιτών.

Κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους και εγγραφή στα συγκεκριμένα κανάλια θα ενημερώνεστε άμεσα με μήνυμα για την έναρξη και παύση των εκάστοτε ζωντανών συνεδριάσεων.

Κανάλι youtube Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ:

https://www.youtube.com/channel/UCO0giwraGYIx2p-9qJGvekQ?sub_confirmation=1

Κανάλι youtube Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ:

https://www.youtube.com/channel/UC-7qMPQtlKVsFKdflY5PD0w?sub_confirmation=1

Η αναμετάδοση των πλάνων μέρους ή ολόκληρων των συνεδριάσεων σε δεύτερο χρόνο από όλα τα ΜΜΕ, είναι ελεύθερη οποιαδήποτε στιγμή.

Η ζωντανή εικόνα, αλλά και όλες οι αποθηκευμένες παλαιότερες συνεδριάσεις μεταδίδονται ζωντανά και είναι ελεύθερες προς χρήση τόσο για  τους πολίτες όσο και για τα ΜΜΕ.

Τέλος, όσον αφορά στα ΜΜΕ επισημαίνουμε κάποιες παρατηρήσεις μας προς τήρηση της δεοντολογίας και αποφυγή εκμηδένισης της προσπάθειας που γίνεται και κινδύνου διαβολής της εγκυρότητας των μεταδόσεων αυτών.

  • Σε κανένα σημείο δεν πρέπει να κόβονται από τα πλάνα τα διακριτικά της Περιφέρειας, το ρολόι και η περιγραφές της συνεδρίασης.

Στα άρθρα που θα συνοδεύουν την ζωντανή αναμετάδοση ή το απόσπασμα θα πρέπει να μνημονεύεται σαφώς το link (σύνδεσμος) του καναλιού της περιφέρειας στο youtube αλλά και η υπηρεσιακή μονάδα της Περιφέρειας:

“Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης”

 

 

Μετάδοση συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Μετάδοση συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κοζάνης, στο πλαίσιο της ανοιχτότητας και της

διαφάνειας, έχει εξασφαλίσει για όλους τους πολίτες ζωντανή μετάδοση των Περιφερειακών

Συμβουλίων και ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της Οικονομικής επιτροπής.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα μέσω των παρακάτω συνδέσμων και στα μέσα μαζικής

επικοινωνίας να προβάλλουν το υλικό αυτό, συμβάλλοντας στην ενημέρωση των πολιτών.

Κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους και εγγραφή στα συγκεκριμένα κανάλια θα

ενημερώνεστε άμεσα με μήνυμα για την έναρξη και παύση των εκάστοτε ζωντανών

συνεδριάσεων.