Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας COMPLETE στις Πρέσπες, που διοργανώθηκε από τον Ελγο Δήμητρα και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συνεργασία προς όφελος της κτηνοτροφίας 1

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας COMPLETE στις Πρέσπες, που διοργανώθηκε από τον Ελγο Δήμητρα και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συνεργασία προς όφελος της κτηνοτροφίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας COMPLETE στις Πρέσπες, που διοργανώθηκε από τον Ελγο Δήμητρα και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συνεργασία προς όφελος της κτηνοτροφίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας  COMPLETE, στις 4 και 5 Οκτώβρη 2021 στο Δήμο Πρεσπών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών σε παραγωγικά ζώα των εμπλεκόμενων περιοχών και στην εύρεση καινοτόμων λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των κτηνοτρόφων, παράλληλα με τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν οι εταίροι του προγράμματος από την Ελλάδα και την Αλβανία, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χρήσιμα συμπεράσματα και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα του έργου στις δύο χώρες.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Κασαπίδης Γεώργιος, τόνισε ότι για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη διασυνοριακή περιοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση η υιοθέτηση κοινών πρακτικών πρόληψης και καταπολέμησης ασθενειών  και η μετάδοση της γνώσης στους κτηνοτρόφους με εύληπτο και αποτελεσματικό τρόπο, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης.

Συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών να συνεχιστεί η συνεργασία, επιδιώκοντας παράλληλα την επέκταση και σε άλλους τομείς προς όφελος των παραγωγών και των τοπικών κοινωνιών.

Εταίροι του προγράμματος COMPLETE είναι το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (ΙΚΕΘ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Κτηνιατρική Σχολή των Τιράνων και το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης.

Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου είναι η Δρ. Σωτηράκη Σμαράγδα, ερευνήτρια του ΙΚΕΘ  και εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το έργο συντονίζεται από την περιφερειακή σύμβουλο Δαδαμόγια Αικατερίνη.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι παραρτημάτων του ΓΕΩΤΕΕ, εκπρόσωποι Δήμων και Κτηνοτρόφοι.

Θερμές ευχαριστίες στο Δήμαρχο Πρεσπών Πασχαλίδη Παναγιώτη για τη φιλοξενία του συνεδρίου, την αμέριστη στήριξη και την ενεργό συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου.

Το έργο Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development (COMPLETE)

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας COMPLETE στις Πρέσπες, που διοργανώθηκε από τον Ελγο Δήμητρα και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συνεργασία προς όφελος της κτηνοτροφίας 1 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας COMPLETE στις Πρέσπες, που διοργανώθηκε από τον Ελγο Δήμητρα και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συνεργασία προς όφελος της κτηνοτροφίας 2 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας COMPLETE στις Πρέσπες, που διοργανώθηκε από τον Ελγο Δήμητρα και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συνεργασία προς όφελος της κτηνοτροφίας 3 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας COMPLETE στις Πρέσπες, που διοργανώθηκε από τον Ελγο Δήμητρα και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συνεργασία προς όφελος της κτηνοτροφίας 4