Διαγωνισμός

Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τροπαιούχο έως Μεσονήσι Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΑΠΟ Τ.Κ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ ΕΩΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ», με προϋπολογισμό #50.000,00 Ευρώ#.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

 

– κατηγορία « ΥΔΡΑΥΚΙΚΑ ».

με προϋπολογισμό # 40.201,13 Ευρώ # (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων),

Σύνολο εργασιών 29.625,00
Γ.Ε. + Ο.Ε. 5.332,50
Απρόβλεπτα 5.243.63
Αναθεώρηση 449,28
Απολογιστικά 0,00
ΦΠΑ 23% 9.349,59

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο), Φλώρινα, μέχρι τις 03 – 12 – 2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στην Γραμματεία της Δ.Τ.Ε. Φλώρινας, στο τηλέφωνο 23850-54513, Fax επικοινωνίας 23850-54524,
  2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08 – 12 – 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ (στην έδρα της υπηρεσίας) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.

Πατήστε εδώ.