Καθαρισμός κοίτης ποταμών Φλώρινας – Π.Ε. Φλώρινας

Διαγωνισμός

Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου:

« Καθαρισμός κοίτης ποταμών Φλώρινας», µε προϋπολογισµό #35.000,00 Ευρώ #.

Πατήστε εδώ.