Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Αναστέλλονται έως και τις 30/11/2020 όλες οι δημόσιες συναθροίσεις, συνεπώς και οι προγραμματισμένες για τις 04/11/2020 και 11/11/2020 δημοπρασίες εκμίσθωσης ακινήτων

Αναδασμός

Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Αναστέλλονται έως και τις 30/11/2020 όλες οι δημόσιες συναθροίσεις, συνεπώς και οι προγραμματισμένες για τις 04/11/2020 και 11/11/2020 δημοπρασίες εκμίσθωσης ακινήτων

Από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται  προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ότι σύμφωνα με την Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.69863 Διυπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4829/2-11-2020), άρθρο 1, αναστέλλονται έως και τις 30/11/2020 όλες οι δημόσιες συναθροίσεις, συνεπώς και οι προγραμματισμένες για τις 04/11/2020 και 11/11/2020 δημοπρασίες εκμίσθωσης ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2461351166, 6974020739 (κ. Ευθύμιο Μπατιάνη)

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής

Ευθύμιος Αθ. Μπατιάνης

Γεωπόνος-Οινολόγος M.Sc.

Συνημμένα:

Η Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.69863 Διυπουργική απόφαση για τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

(ΦΕΚ 4829/2-11-2020)

fek-b-4829-2-11-2020

 


 

 

Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Ανα στέλλονται έως και τις 30/11/2020 όλες οι δημόσιες συναθροίσεις, συνεπώς και οι προγραμματισμένες για τις 04/11/2020 και 11/11/2020 δημοπρασίες εκμίσθωσης ακινήτων

Από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται  προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ότι σύμφωνα με την Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.69863 Διυπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4829/2-11-2020), άρθρο 1, αναστέλλονται έως και τις 30/11/2020 όλες οι δημόσιες συναθροίσεις, συνεπώς και οι προγραμματισμένες για τις 04/11/2020 και 11/11/2020 δημοπρασίες εκμίσθωσης ακινήτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2461351166, 6974020739 (κ. Ευθύμιο Μπατιάνη)

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής

Ευθύμιος Αθ. Μπατιάνης

Γεωπόνος-Οινολόγος M.Sc.

Συνημμένα:

Η Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.69863 Διυπουργική απόφαση για τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

(ΦΕΚ 4829/2-11-2020)

 

Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Ανα στέλλονται έως και τις 30/11/2020 όλες οι δημόσιες συναθροίσεις, συνεπώς και οι προγραμματισμένες για τις 04/11/2020 και 11/11/2020 δημοπρασίες εκμίσθωσης ακινήτων

Από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται  προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ότι σύμφωνα με την Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.69863 Διυπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4829/2-11-2020), άρθρο 1, αναστέλλονται έως και τις 30/11/2020 όλες οι δημόσιες συναθροίσεις, συνεπώς και οι προγραμματισμένες για τις 04/11/2020 και 11/11/2020 δημοπρασίες εκμίσθωσης ακινήτων.