Οινοποιεία

Επισκέψεις στα Οινοποιεία της Καστοριάς στο πλαίσιο του Προγράμματος INACT

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Επισκέψεις στα Οινοποιεία της Καστοριάς στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος (INACT) Ελλάδας-Αλβανία για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Ανάπτυξης ΜΜΕ

Στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Προώθησης, Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Ελλάδας-Αλβανία (INACT), η Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αμαλία Κούσκουρα με εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Καστοριάς και συμβούλους του προγράμματος, πραγματοποίησαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015, επισκέψεις στα δύο οινοποιεία της Καστοριάς, το Κτήμα Στεργίου στη Μεταμόρφωση και στο Κτήμα Μάγγελ στην Κορομηλιά.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχωρά στην καταγραφή των επιχειρηματικών αναγκών του κλάδου, αποσκοπώντας στην πιθανή δημιουργία δικτύωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αλλά και διεύρυνσης, ανάπτυξης της οινικής κουλτούρας πρωτίστως της Περιφέρειάς μας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων η κα Κούσκουρα, ανέπτυξε τους στόχους της Περιφέρειας και τις ενισχύσεις που προβλέπονται μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης στον τομέα της αγροδιατροφής στο επόμενο διάστημα. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Περιφέρειας για ανάκαμψη & ενίσχυση της μικρής επιχειρηματικότητας, σε εφαρμογή του σχεδίου της για την αγορά και τους επαγγελματίες.

Κυρίως δόθηκε η ευκαιρία στους δύο επιχειρηματίες να μεταφέρουν τις αγωνίες τους και τα σχέδια τους για το μέλλον. Πρόκειται για δυο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για χρόνια σε ένα ελάχιστα ανεπτυγμένο κλάδο στην Καστοριά, για την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων τους ως προς την παραγωγή ποιοτικών κρασιών, τη δημιουργία οινικής κουλτούρας, αλλά και εναλλακτικών δυνατοτήτων τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες της περιοχής.