Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Δεσκάτη και τα Γρεβενά

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Δεσκάτη και τα Γρεβενά

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Για θέματα που αφορούν κυρίως την στήριξη των αγροτών και συγκεκριμένα τις υποδομές των γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, επισκέφτηκε την Δεσκάτη Γρεβενών ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Γρεβενών Γιάννη Γιάτσιο και τους περιφερειακούς συμβούλους Γρεβενών Λάμπρο Χατζηζήση και Σάκη Φωλίνα.

Με τον Δήμαρχο Δεσκάτης Δημήτρη Κορδίλα συζήτησαν τα προβλήματα της περιοχής και στη συνέχεια επισκέφτηκαν επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων, κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και τις εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου.

Πρόθεση της περιφερειακής αρχής είναι να λειτουργήσει στη Δεσκάτη ένα Πρότυπο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης παραγωγικών ζώων αυτόχθονων φυλών (αίγα Αγίου Νικάνορα, καλαρρύτικο πρόβατο) με σκοπό να βελτιωθεί η ποσοτική παραγωγή και να αναδειχθεί η ποιοτική υπεροχή του παραγόμενου προϊόντος.

Κατά την επίσκεψή του στα Γρεβενά ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την υπογραφή πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Η χρηματοδότηση αφορά έργα για τη δημιουργία, βελτίωση, αναβάθμιση, επέκταση κοινωνικών υποδομών όπως στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, δομές αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης ΑμεΑ, κέντρα διημέρευσης, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, υποδομές φροντίδας αστέγων κ.ά. Περιλαμβάνονται δράσεις αναμόρφωσης χώρων, επεκτάσεις κτιρίων – ανέγερση νέων πτερύγων, προμήθειες ειδικού εξοπλισμού, αναβάθμιση ενεργού υφιστάμενου εξοπλισμού και βελτιώσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης, διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, διατήρηση – προστασία – προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Δεσκάτη και τα Γρεβενά Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Δεσκάτη και τα Γρεβενά Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Δεσκάτη και τα Γρεβενά Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Δεσκάτη και τα Γρεβενά Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Δεσκάτη και τα Γρεβενά Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Δεσκάτη και τα Γρεβενά Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Δεσκάτη και τα Γρεβενά