Ένταξη 314 επιλαχόντων νέων αγροτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020»

Αγροτικό μηχάνημα

Με την αριθμ. 24304/159/08-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΝΝ7ΛΨ-Τ9Κ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη εντάσσονται 314 επιλαχόντες νέοι αγρότες στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 για το έτος 2016.

Η απόφαση του Περιφερειάρχη ανεβάζει το συνολικό αριθμό των ενταγμένων στο Υπομέτρο 6.1 σε 915 δικαιούχους και το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης σε 18.087.500,00 €.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τους 44 εν δυνάμει δικαιούχους, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 850.500,00€, ώστε να ολοκληρωθεί η ένταξής τους στο πρόγραμμα.

Η αρχική κατανομή του προϋπολογισμού των 12.000.000,00 € για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά την υπερδέσμευση διαμορφώνεται στο ποσό των 19.115.000,00 €, με σκοπό την ένταξη του συνόλου των επιλέξιμων υποψηφίων στο πρόγραμμα των νέων γεωργών στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η αναπλ. Δ/ντρια

 

 

 

 

Μαρία Γκιντίκα