Εργασίες αποχιονισμού

Ενημέρωση για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών: «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ενημέρωση για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών: «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας», με συστημικό αριθμό α.α. 168714

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, ο διαγωνισμός του θέματος με αρχικό συστημικό αριθμό α.α. 168714, έχει τροποποιηθεί και πλέον είναι αναρτημένος στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με τον συστημικό αριθμό 168714,1.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προαναγραφόμενες προθεσμίες, όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη και στην δημοσιευμένη Περίληψη.

 

Ο Δ/ντής

Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

 

Παντελής Πηλείδης

Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό