Επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη διανομή οικοπέδων στους δικαιούχους στη νέα θέση μετεγκατάστασης Ποντοκώμης

Ενημέρωση επί θεμάτων της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Με αφορμή τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε από τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη στη Συνέντευξη Τύπου στις 19/10/2015, κατά την ενημέρωση επί θεμάτων της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης, ως προς την πιθανότητα σταδιακής ανάπτυξης του νέου οικισμού, διευκρινίζονται τα εξής:

α.  Οι παραπάνω δηλώσεις αποτυπώνουν τη στρατηγική και την κοινή επιθυμία όλων των εμπλεκόμενων μερών, οι πόροι που θα επενδυθούν να εξυπηρετούν το στόχο της ελκυστικότητας και της συνοχής του οικισμού, της εξυπηρέτησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού κατοίκων της Ποντοκώμης, της εξοικονόμησης κονδυλίων και γενικά της βιώσιμης ανάπτυξης του νέου οικισμού.

β.  Η πρόταση αυτή απηχεί, επί της ουσίας και τις απόψεις των κατοίκων της Ποντοκώμης καθώς και του Δήμου Κοζάνης και κρίνεται κατ’ αρχήν ως ρεαλιστική, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας καθώς και της Περιφέρειάς μας σχετικά με τη δυνατότητα προκαταβολικής εξασφάλισης των πόρων για την υλοποίηση του συνόλου των αναγκαίων έργων υποδομής (συμπεριλαμβανομένης της τηλεθέρμανσης, των ευρυζωνικών δικτύων και των εξωτερικών οδικών διασυνδέσεων).

γ. Επειδή ως εμπλεκόμενα μέρη διαθέτουμε σχέδιο για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης στη νέα θέση, προγραμματίσαμε τις αναγκαίες φάσεις, επιμερίσαμε τους ρόλους μας και ελέγχουμε σταδιακά την υλοποίησή τους παίρνοντας κάθε φορά τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και αποφάσεις σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το τέλος του έτους ολοκληρώνονται οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για το σύνολο της οδοποιίας στο νέο οικισμό Ποντοκώμης.

Την ίδια περίοδο ολοκληρώνονται και οι προμελέτες των εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων των υπόλοιπων υποδομών για το σύνολο του οικισμού, δηλαδή ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, τηλεθέρμανσης κλπ.

Παράλληλα προωθείται συστηματικά, με πρωτοβουλίες του Δήμου Κοζάνης και με την υποστήριξη της Περιφέρειας, η διαδικασία έγκρισης του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου του οικισμού της νέας Ποντοκώμης, με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) από το Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ).

δ. Η Περιφέρεια μετά από αίτημα των εμπλεκομένων μερών, συνέστησε από το καλοκαίρι την «Ομάδα Συντονισμού για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης» ώστε να αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα, να μπαίνουν προς συζήτηση νέα και να δίνονται οι αναγκαίες κατευθύνσεις στους φορείς που εμπλέκονται στο έργο.

ε.   Σε συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού, τέθηκε το ζήτημα της πιθανότητας σταδιακής ανάπτυξης του νέου οικισμού. Όπως είναι φυσικό, οι προηγούμενες εμπειρίες από τις μετεγκαταστάσεις οικισμών αξιολογούνται, τα συμπεράσματα είναι χρήσιμα και λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του νέου οικισμού Ποντοκώμης. Αρνητικές επιλογές θέλουμε να τις αποτρέψουμε και προγραμματίζουμε να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό και ζωντανό οικισμό με όλες τις απαραίτητες χρήσεις και λειτουργίες.

στ. Με την εφαρμογή του σχεδιασμού και της μεθοδολογίας που αναπτύσσουμε, ευελπιστούμε στη θετική κινητοποίηση των κατοίκων και στην καθολική αποδοχή της πρόσκλησης για τη συνολική, ταχεία, αποτελεσματική και χρήσιμη για όλους ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης.

ζ.   Σε ότι αφορά στο χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης, με μεγάλη σαφήνεια διατυπώθηκε το σκεπτικό μας για συντονισμό, κατά το δυνατόν, με την περίοδο που οι κάτοικοι θα λαμβάνουν τις αποζημιώσεις τους. Λεπτομερέστερος προσδιορισμός δεν είναι εφικτός στην παρούσα φάση καθόσον επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

η.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα βήματα και οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Κοζάνης και κυρίως, των κατοίκων αφού γι’ αυτούς γίνεται η μετεγκατάσταση, ύστερα από αξιολόγηση των δεδομένων που κάθε φορά δημιουργούνται, ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για ανταποδοτικότητα των πόρων που διατίθεται καθώς και για δημιουργία ενός βιώσιμου οικισμού με συνοχή.

θ.  Οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα που τίθενται είναι εύλογα, αποτελούν και δικές μας σκέψεις, αλλά θα πρέπει να συναξιολογηθούν για να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή, με την αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων και σε συναπόφαση με τους κατοίκους στους οποίους και λογοδοτούμε.

ι.   Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε τη δημιουργία κλίματος αισιοδοξίας και θετικής προοπτικής, στην οποία πιστεύουμε και επενδύουμε δυνάμεις, πόρους και χρόνο.

     Άλλωστε οι μετεγκαταστάσεις οικισμών είναι μεγάλα και σύνθετα έργα (από τα μεγαλύτερα στη χώρα) για την πορεία των οποίων έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και στη θέληση για επιτυχή ολοκλήρωση, μέσα και από την επιζητούμενη ενεργή συμβολή των μέσων ενημέρωσης.