Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας λογότυπο

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών ΠΠΑ 2021-25

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/113125/7514/1-11-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ΣΜΠΕ και το ΠΠΑ μπορείτε να λάβετε με επίσκεψη στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο της Περιφέρειας για το ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας (https://ppa.pdm.gov.gr)